SŁOWO OD PROBOSZCZA

XXXIV Niedziela Zwykła  20.11.2016 r.

Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana nie jest zwieńczeniem, lecz początkiem dzieła intronizacji Jezusa Chrystusa w Polsce i w narodzie polskim. Przed nami wielkie i ważne zadanie.

Jego realizacja zakłada szerokie otwarcie drzwi Jezusowi, oddanie Mu swego życia, przyjęcie tego, co nam oferuje i dzielenie się Nim z innymi. Chodzi o umiłowanie Jezusa do końca, zawierzenie Mu naszych rodzin, podejmowanie posługi miłości miłosiernej oraz realizację Ewangelii we wszelkich wymiarach życia, nie wykluczając jego aspektu ekonomicznego, społecznego i politycznego. Mamy świadomość, że nie może ten akt zamknąć się w nabożeństwie wyznaczonym na konkretny dzień. To powinien być świadomy wybór, na kim chcemy oprzeć nasze życie, według jakich zasad postępować i żyć. Każdy dzień niesie ze sobą potrzebę podejmowania decyzji, małych i ważnych; ciągle otaczają nas różni ludzie, nasi bliscy, sąsiedzi, koledzy, znajomi, a także obcy. Przyjęcie Jezusa Chrystusa jako naszego Króla i Pana ma być dla każdego z nas nowym wezwaniem do zweryfikowania naszego życia. Nowym zaproszeniem do tego, byśmy Ewangelię wprowadzali w naszą codzienność. Znalezienia w Chrystusie najlepszego i najpiękniejszego Wzoru, a także recepty na to, by świat w którym żyjemy był bardziej ludzki i rozwijał się zgodnie z Bożym zamysłem .

Od Maryi, naszej Pani i Królowej, trzeba się uczyć spoglądania na wszystkie wymiary życia oczyma wiary, szukając światła w prawdzie objawionej. Nie wolno przy tym zagubić świadomości, że w realizacji tego wszystkiego potrzeba Bożego wsparcia. Dlatego ważne jest powierzanie Duchowi Świętemu całego dzieła i poszczególnych przedsięwzięć. Potrzeba wiele modlitwy i ofiary w dziele odnowy oblicza Kościoła i naszej Ojczyzny.

SŁOWO OD PROBOSZCZA

XXXIII Niedziela Zwykła  13.11.2016 r.

DZIEŃ POKUTY W NASZEJ PARAFII

   W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia Kościół nieustannie głosi orędzie o przebaczającej miłości Boga bogatego w miłosierdzie oraz wskazuje konkretną drogę powrotu do Niego. 15 października na Jasnej Górze zgromadzili się wierni z całej Polski na Wielkiej Pokucie pod hasłem „Zmiłuj się nad nami i nad całym światem”, aby poprzez modlitwę i post zanosić do Boga przebłaganie za grzechy narodowe, które chociaż są indywidualne, mają wymiar społeczny.

   Ksiądz Biskup Jerzy Mazur, Biskup Ełcki podjął decyzję, aby piątek, 18 listopada 2016 roku w całej diecezji ełckiej stał się Dniem Pokuty poprzez umartwienie, post i modlitwę przebłagalną.

W związku z tym zapraszamy do wspólnej modlitwy :

15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia z konferencją o Bożym miłosierdziu

16.00 - Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z rozważaniami

17.00 - Modlitwa różańcowa w intencji przebłagalnej i czuwanie przebłagalne przed Najświętszym Sakramentem

18.00 - Msza św. z homilią

Niech to piątkowe popołudnie zjednoczy nas wszystkich i odnowi nasze relacje z Panem Jezusem i między sobą.

SŁOWO OD PROBOSZCZA

XXXII Niedziela Zwykła  06.11.2016 r.

Patriotyzm dzisiaj....?

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród!

Nie damy pogrześć mowy.

Polski my naród, polski lud,

Królewski szczep Piastowy.

 

Te słowa pieśni Marii Konopnickiej przedstawiają obraz dawnego patriotyzmu. Tworzyli go uciemiężeni przez okupantów ludzie, których największym marzeniem było odzyskać niepodległą Polskę - kraj ich przodków. Walczyli „do krwi ostatniej kropli z żył” o to, by ich potomkowie mogli żyć w wolnym kraju. Zdawać by się mogło, że Polacy to doceniają - z wielkim szacunkiem odnosząc się do świąt narodowych, składając wieńce na grobach żołnierzy, czy śpiewając pieśni patriotyczne. Ale czy to wszystko? Czy dzisiejszy patriotyzm sprowadza się tylko do tego? A może chodzi o coś jeszcze? Chyba wydaje nam się, że w dawnych czasach łatwiej było okazywać patriotyzm w codziennym życiu. Tyle przecież słyszymy o dzielnych Polakach, którzy pomimo groźby śmierci mówili po polsku, nauczali historii polskiej, czy walczyli w, z góry przegranych bitwach. Dziś człowiek często nie umie docenić tego, że mieszka w swoim kraju, mówi swoim językiem, ma prawo decydować o przyszłości swojej ojczyzny. I tu pojawia się pytanie: co powinien robić na co dzień współczesny patriota? Najprostszym przykładem takich zachowań jest uczestnictwo w wyborach. Ten jeden z niewielu obywatelskich obowiązków jest przez niektórych ludzi kompletnie ignorowany. Innym przykładem dzisiejszego patriotyzmu jest rzetelna praca na rzecz kraju, oraz uczciwe odprowadzanie podatków. Przejawem patriotyzmu jest też poszanowanie polskiej historii i tradycji, dbałość o zabytki kultury i architektury oraz o poprawność mowy (co w dzisiejszych czasach jest niemal zupełnie lekceważone), bo jak powiedział H. Rzewuski „Narody niczym nie umierają, tylko pogardzeniem wierzeń i obyczajów”. Pozostaje więc zastanowić się nad tym, kto dziś jest patriotą? Może nim być babcia czy dziadek, opowiadający wnukom o dawnych czasach, na podstawie własnych przeżyć i doświadczeń. Może nim być rodzic, wychowujący swoje dzieci w poczuciu poszanowania ojczyzny i symboli narodowych. Patriotą jest też młody człowiek, który pilnie się uczy i bierze udział w życiu społeczności lokalnej. Może nim być każdy, kto sumiennie wykonuje swoją pracę. Bo patriotyzm to przede wszystkim miłość, miłość do ojczyzny. Bo „Ojczyzna jest to wielki - zbiorowy obowiązek” (C.K. Norwid).

Zapraszam do wspólnej modlitwy 11 listopada, w 98. Rocznicę Odzyskania Niepodległości.

SŁOWO OD PROBOSZCZA

XXXI Niedziela Zwykła  30.10.2016 r.

Warto wiedzieć

Dzień Zaduszny jest wspomnieniem zmarłych potrzebujących jeszcze oczyszczenia, które mogą uzyskać przez modlitwę wiernych i Kościoła. Jest  więc dniem nabożeństw i modlitw w intencji wszystkich zmarłych, a zwłaszcza dusz odbywających jeszcze pokutę czyśćcową.
Temu celowi służą m.in. ofiary składane w kościołach i na cmentarzach na tzw. wypominki za naszych najbliższych zmarłych, by cały Kościół modlił się za ich zbawienie. 
W kościołach odczytuje się w tym dniu z ambon lub od ołtarza imiona zmarłych wskazanych na kartkach i odmawia zwyczajowe modlitwy ku czci zmarłych. Od południa Dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w kościołach i kaplicach publicznych można uzyskać odpust zupełny, ale tylko jeden raz.

Warunki zyskania odpustu są następujące:

1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,
2) odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga",
3) dowolna modlitwa w intencji Ojca św.,
4) Spowiedź i Komunia św.
1-8 listopada można także pozyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza pod wyżej wymienionymi warunkami.

W tych dniach szczególnie pamiętajmy o tym aby nie tylko nawiedzać groby bliskich, ale by się za nich modlić.

SŁOWO OD PROBOSZCZA

XXX Niedziela Zwykła  23.10.2016 r.

W nawiązaniu do czytanego w ubiegłym tygodniu Listu Pasterskiego zapraszam do modlitwy każdego dnia następującą modlitwą:

Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!
Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,
który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego
i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,
wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.
Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu
przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.
Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.
Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,
dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie,
wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.
Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch,
wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie,
na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.
Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo:
królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,
królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,
teraz i na wieki wieków Amen.