Wszystkie małżeństwa zainteresowane pogłębianiem swojej duchowości i wiary, zapraszamy na drogę, którą proponuje Ruch Equipes Notre Dame.

 

Jeśli chcecie, aby Wasze małżeństwo było ciągle otwarte na Jezusa, które chce realizować plan, jaki ma dla Was i dla Waszej rodziny Bóg - zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.end.org.pl, gdzie można znaleźć dodatkowe informacje.

 

Doradcami duchowymi ekipy małżeństw przy naszej parafii są księża ks. Wojciech Jabłoński i ks. Marian Szewczyk

 

Zainteresowanych ruchem prosimy o bezpośredni kontakt z księdzem lub Jolantą i Krzysztofem Zysko

 

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Tel.: Jola 609-229-302, Krzysztof 601-176-434

 

Więcej informacji na: http://www.end.org.pl/

W dniu Świętych Aniołów Michała, Gabriela i Rafała 29 września 2017 r. w Bazylice Najświętszego Serca Jezusa w Augustowie podczas uroczystej Eucharystii dwie ekipy: z Augustowa i Suwałk przyjęły Kartę Equipes Notre-Dame. Małżeństwa skupione w tych ekipach ponad rok spotykały się podczas comiesięcznych spotkań i poznawały ruch duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame. Ekipom tym towarzyszyły dwa małżeństwa pilotujące, w Augustowie - Wiesia i Krzysztof Staniszewscy, a w Suwałkach - Kasia i Tadeusz Wysoccy. Ci małżonkowie niestrudzenie pokonywali wiele kilometrów z Łomży, aby dzielić się swoim świadectwem życia chrześcijańskiego i zachęcić nowe małżeństwa do kroczenia drogą do świętości, pamiętając o przesłaniu ks. H.Caffarela, że ,,END mają za podstawowy cel pomagać małżeństwom w dążeniu do świętości. Ani więcej, ani mniej”.

W czasie Mszy Św. ks. Robert Szulencki - doradca duchowy ekipy Sektora Podlaskiego END, w wygłoszonej homilii powiedział o istocie opieki wspaniałych Archaniołów nad rodziną, która jest przedmiotem stałych ataków piekielnych mocy. Mówiła też o tych zagrożeniach wobec rodzin Matka Boża w czasie objawień fatimskich w 1917 r. Jakże potrzebna jest naszym rodzinom opieka Archanioła Michała, jako pogromcy szatana i jego legionów, jak jest ważna rola Archanioła Rafała -boskiego lekarza chorych sytuacji rodzinnych, jakże cenna jest opieka Archanioła Gabriela - który jest aniołem zwiastowania, zmartwychwstania, miłosierdzia  i objawienia.

Oprawę muzyczną w czasie mszy zapewnili członkowie z dwóch wcześniej zawiązanych ekip augustowskich. Po Eucharystii gospodarz uroczystości i doradca duchowy nowo powstałej ekipy augustowskiej ks. prałat Wojciech Jabłoński zaprosił wszystkich uczestników na uroczystą agapę, podczas której było coś dla ciała i dla ducha. Nasze wspólne świętowanie zakończyliśmy modlitwą Magnificat i błogosławieństwem towarzyszących nam kapłanów.

Jola i Andrzej Bukowscy z Augustowa.

 

EQUIPES NOTRE-DAME

RUCH DUCHOWOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ

Bo gdzie są dwaj lub trzej zebrani w imię moje,tam jestem pośród nich”  (Mt 18,20)

śwrodzina

Equipes Notre-Dame
w Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie

Equipes Notre-Dame - ruch duchowości małżeńskiej

ryba

Paro ludzka, ukochane stworzenie Boże, uprzywilejowany świadku Boży, czy rozumiesz dlaczego jesteś tak droga Bogu wśród wszystkich stworzeń, czy rozumiesz ogromną nadzieję jaką Bóg w tobie pokłada? Jesteś nosicielem Bożej reputacji, Bożej chwały, jesteś dla wszechświata największym powodem nadziei, ponieważ jesteś miłością”.

(Ks. Henri Caffarel)

 

Na niwie Kościoła istnieje wiele ruchów i wspólnot religijnych. Wśród takich, w których duszpasterstwo małżeństw zajmuje miejsce szczególne jest ruch Equipes Notre-Dame, będący ruchem duchowości małżeńskiej, który w specyficzny sposób wpisuje w swój charyzmat sprawy posłannictwa małżonków: przyjąć świadomie otrzymaną w  sakramencie małżeństwa zdolność do Bożego życia (por. KKK 1131).

Celem Equipes Notre-Dame jest pomagać małżeństwom chrześcijańskim w odkrywaniu wszystkich wymiarów sakramentu małżeństwa i życiu nimi w wierności z nauczaniem Kościoła. Członkami ruchu są małżeństwa chrześcijańskie złączone sakramentem małżeństwa, zgadzające się realizować w życiu cele i metody ruchu określone w Karcie Equipes Notre-Dame. Pragną być wszędzie misjonarzami Chrystusa, kompetentnymi w działaniu i  przygotowanymi, aby odpowiedzieć na apel swoich biskupów i kapłanów.

Czym jest Equipes Notre-Dame

Equipes Notre-Dame jest międzynarodowym ruchem małżeństw katolickich, rozwijającym się na całym świecie i działającym w ponad 80 krajach. Ruch Equipes Notre-Dame zapoczątkowany został we Francji w 1938 roku z inicjatywy kilku małżeństw, które zapragnęły „inaczej i głębiej” przeżywać sakrament małżeństwa, oraz kapłana - ks. Henri Caffarela, który pomagał im w odkrywaniu duchowych bogactw tego sakramentu. Dokonali oni istotnych odkryć. Jednym z nich było stwierdzenie, że uświęcanie się w małżeństwie nie tylko jest możliwe, ale i normalne, ponieważ sakrament małżeństwa stanowi prawdziwa drogę świętości. To właśnie dzięki sakramentowi małżeństwa miłość, która łączy Chrystusa z  Kościołem tworzy również jedność między mężem i żoną. Ludzka miłość uświęcona przez Boga prowadzi małżonków do Niego według sobie właściwych praw i dzięki sobie właściwym łaskom. Innym cennym odkryciem było stwierdzenie faktu, że nic nie łączy ludzi tak ściśle, jak - poparte modlitwą - wspólne poszukiwanie i odkrywanie woli Bożej, co jest konieczne dla małżeństwa, aby w pełni się rozwinęło. Odkryto również owocność współpracy małżonków z  kapłanem, który wnosi w życie ekipy bezcenną rolę płynąca z sakramentu kapłaństwa. Te odkrycia dały początek wypracowywanej stopniowo, podczas comiesięcznych spotkań ekip - duchowości małżeńskiej, która jest formą życia wewnętrznego ożywianego przez Ducha Świętego, a która wyraża się w sposobie, w jaki małżonkowie codziennie pomagają sobie nawzajem, w drodze do Boga.

W dniu 8 grudnia 1947 roku została uroczyście proklamowana „KARTA Equipes Notre Dame” uznana za akt założycielski Ruchu. Jest ona fundamentem, na którym Ruch został solidnie zbudowany i nie przestał rozwijać się na całym świecie. Są w niej zawarte miedzy innymi duch i metody Ruchu, które są na zawsze charakterystyczne dla END.

Istotnym wydarzeniem w życiu Ruchu stały się wielkie Międzynarodowe Zgromadzenia. Mają one na celu wspólnotową manifestację, wyrażenie Bogu dziękczynienia, podsumowanie minionych lat, wsłuchanie się w głos Kościoła i pogłębienie duchowości.

Ekipa podstawowa i formy pracy

Małżeństwa dobrze znają słabość swej woli i granice swoich sił, codziennie doświadczają, jak trudno jest żyć po chrześcijańsku w świecie współczesnym, ale również wierzą w siłę pomocy braterskiej. Spotykają się one co miesiąc, aby wzajemnie wspierać się w drodze do domu Ojca, aby przyjmować Jego miłość, by tą miłością obdarzać się nawzajem, w końcu - by miłość Boga objawić światu. Spotkanie miesięczne rozwija i podtrzymuje przyjaźń miedzy członkami ekipy; jednocześnie urzeczywistnia wspólnotę Kościoła. Małżeństwa gromadzą się dlatego, że zwołuje je Chrystus Pan. Spotkanie miesięczne jest punktem centralnym w życiu ekipy, jest zgromadzeniem chrześcijan, którym Chrystus obiecał, że będzie pośród nich - zgromadzonych w Jego Imię. Obecność kapłana na spotkaniu przypomina obecność Chrystusa i je urzeczywistnia. Kapłan pełni w ekipie funkcje doradcy duchowego, kieruje małżeństwa ku pogłębianiu i przeżywaniu tej świadomości, że są oni komórką Ciała Mistycznego, którego głową jest Chrystus. Życie każdego małżeństwa ma być wciąż orientowane na miłość. Troska o wzrost miłości Boga wyraża się w wysiłku znalezienia miejsca w życiu członków ekip na modlitwę, czytanie Słowa Bożego i odpowiadanie na nie, także w wysiłku zdobywania i  pogłębiania wiedzy o Bogu i swojej religii, w częstym przystępowaniu do sakramentów świętych i praktykowaniu ascezy. Temu ukierunkowaniu życia, służą konkretne elementy pracy wewnętrznej, które w Ruchu nazywa się „konkretnymi punktami wysiłku”. Nie są one celem same w sobie, lecz środkiem prowadzącym do celu.

Konkretne punkty wysiłku to:

Słuchać” regularnie (codziennie) Słowa Bożego,

Spotkać się codziennie, mąż i żona, w modlitwie małżeńskiej (jeśli to możliwe – także rodzinnej),

Przeznaczyć codziennie czas na bezpośrednie „spotkanie” z Panem (modlitwa wewnętrzna),

Znaleźć co miesiąc czas na prawdziwy dialog małżeński w obecności Pana („usiądźmy razem”),

Ustalać sobie „regułę życia” i odnawiać ją co miesiąc,

Coroczny udział w rekolekcjach, jeśli to możliwe - razem ze współmałżonkiem.

Ekipa podstawowa składa się z 4 do 7 małżeństw. Od 5 do 20 ekip tworzy Sektor, a kilka Sektorów tworzy Region. Na każdym szczeblu struktury Ruchu odpowiedzialność jest powierzona parze małżeńskiej. Najwyższym szczeblem odpowiedzialności w Ruchu jest Międzynarodowa Ekipa Odpowiedzialnych (ERI). Wybór członków ERI jest podyktowany międzynarodowym charakterem Ruchu. ERI sprawuje kolegialnie odpowiedzialność za Ruch i  reprezentuje END wobec hierarchii Kościoła i innych instytucji.

Ruch Equipes Notre-Dame w Polsce

Ruch Equipes Notre-Dame w Polsce został zapoczątkowany w sierpniu 2001 roku. Grupa małżeństw miała możliwość przeżywania rekolekcji z Parą Odpowiedzialną Międzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnych END, po których powstały pierwsze ekipy. Obecnie jest w Polsce około 150 ekip.

Stało się tradycją, że każdego roku w maju, małżeństwa należące do END odbywają pielgrzymkę do sanktuariów maryjnych w Polsce, aby powierzyć Maryi małżeństwa, rodziny i  kapłanów - doradców duchowych ekip. Dokonuje się wtedy Aktu Oddania Matce Jezusa całego Ruchu END w Polsce.

Wszystkie małżeństwa zainteresowane pogłębianiem swojej duchowości i wiary, zapraszamy na rekolekcje weekendowe dostępne dla wszystkich małżeństw, a także do wstępowania na drogę, którą proponuje Ruch Equipes Notre Dame.

Jeśli chcecie, aby Wasze małżeństwo było ciągle otwarte na Jezusa, które chce realizować plan, jaki ma dla Was i dla Waszej rodziny Bóg - zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.end.org.pl, gdzie można znaleźć dodatkowe informacje.

 

Doradcą duchowym ekipy małżeństw przy naszej parafii jest Ks. Marcin Mackiewicz.

 

Zainteresowanych ruchem prosimy o bezpośredni kontakt z księdzem

lub

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel.: 798-965-257

 

Więcej informacji na:

http://www.end.org.pl/

ekipyaugustów

 

przyjęciekarty

 przyjęciekarty

agapa