SŁOWO OD PROBOSZCZA

VII Niedziela Zwykła 19.02.2017 r.

Warunki adoracji

1. Głębokie pragnienie poświęcenia czasu tylko dla Boga

     Jeżeli brak w naszym życiu adoracji, to dlatego, iż brak jest autentycznego zaangażowania duchowego i ofiarności w sprawach życia wewnętrznego.

     2. Minimum dobrze rozumianej samotności

     Adoracja uczy nas, iż miłość ludzka, choć istotna w naszym życiu, nie jest jednak wartością absolutną i ostateczną. Uczy nas także, iż dojrzała ludzka miłość winna czerpać z miłości Boga i być jej podporządkowana.

     3. Przestrzeń materialna

     Winniśmy szukać i tworzyć miejsca, które swoim wyciszeniem zapraszałyby nas do adoracji (...). W miarę naszych możliwości możemy stworzyć dla siebie kącik adoracji we własnym domu (...). Najbardziej jednak sprawdzonym miejscem adoracji są kościoły i kaplice z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.

     4. Czas

     Kiedy brak nam czasu na modlitwę, doświadczenie Boga stopniowo w nas zamiera (...). To właśnie brak adoracji sprawia, iż marnujemy bardzo wiele czasu na wiele innych spraw. 

Myśli zaczerpnięte z najnowszej książki
o. Józefa Augustyna pt. "Świat, Bóg i my"

 

Mamy wielką łaskę, że w ciągu dnia w naszej Bazylice nieustannie jest wystawiony Najświętszy Sakrament do adoracji. Nasze osobiste spotkanie z Chrystusem przynosi ogrom błogosławionych owoców.

Ks. Wojciech Jabłoński