SŁOWO OD PROBOSZCZA  -  XXXII Niedziela Zwykła 2015 r.

ma

Nasza Parafia nosi tytuł Najświętszego Serca Jezusowego. Może warto wiedzieć, że w tradycji Kościoła za początek kultu Serca Bożego uważa się moment przebicia  Serca Jezusa na krzyżu. Pierwszymi, którzy uczcili to Serce byli apostołowie oraz setnik przebijający bok Chrystusa. Ojcowie Kościoła i wierni w późniejszych wiekach, przede wszystkim kontemplowali miłość Chrystusa, miłość, która zaprowadziła Go na krzyż. Wiek XVII wniósł nowe ożywienie kultu Serca Bożego kiedy to Pan Jezus objawił św. Małgorzacie Marii Alacoque, że ,,gorące pragnienie miłości ze strony ludzi skłoniło Go do objawienia nam swego Serca ze wszystkimi jego bogactwami miłości, miłosierdzia, łaski, świętości i zbawienia, aby tych wszystkich, którzy według swej możności oddawać Mu będą hołd i szerzyć Jego cześć, miłość i chwałę, obficie i hojnie obdarzy tymi skarbami". Ta uroczystość, co może nas dziwić, nie cieszyła się początkowo przychylnością Stolicy Apostolskiej, która po długiej zwłoce wprowadziła ją do liturgii w 1856 r. dla Kościoła powszechnego. Dopiero papież Pius XII w setną rocznicę wprowadzenia kultu liturgicznego Najświętszego Serca Jezusowego, w 1956 r. napisał: "Jest naszym gorącym życzeniem, aby kult Najświętszego Serca Jezusowego stał się sztandarem jedności, zbawienia i pokoju dla wszystkich chrześcijan. Zadaniem tego kultu jest przypomnieć nam akt najwyższej miłości, w której Zbawiciel wydał wszystkie bogactwa swego Serca, by zostać z nami aż do końca wieków". W Polsce nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa były znane najpierw w klasztorach Wizytek w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Dziękujemy Panu Jezusowi za to, że możemy nieustannie składać siebie i wszystkie sprawy swoje w Jego Sercu, które dla nas szczególnie jest zawsze szeroko otwarte.

SŁOWO OD PROBOSZCZA - Uroczystość Wszystkich Świętych

1 listopada

Czego naprawdę zazdrościmy ludziom - aż po nienawiść, aż po szkodzenie - to życia.

 Czego naprawdę się boimy, to śmierci.                     

 W tym strachu ładujesz kieszenie aż po brzegi, napychasz żołądek, zastawiasz półki. Układasz w szuflady, napełniasz szafy, zbierasz, utykasz, upychasz, barykadujesz się u siebie, coraz bardziej żal ci wydawać, coraz bardziej oszczędzasz na wszystkim, gromadzisz wokół siebie tych, którzy ci się przydadzą na czas zły. Czy tak się obronisz przed śmiercią?

Ona przyjdzie po każdego z nas.. Życie, które otrzymaliśmy jest wspaniałym darem Boga, a nadchodzące święta wyraźnie ukazują nam jak szybko mija, dlatego nie można go przegapić, przeczekać, czy zmarnować. Świat łudzi nas błyskotkami, odwraca naszą uwagę od tego, co naprawdę ważne.

 Panie Jezu, nie pozwól nam zatrzymać się na tym, co doczesne, ale pociągnij nas do Siebie. Przez wstawiennictwo Twoich świętych, naszych braci i przyjaciół, wspomagaj nas w naszej codzienności, abyśmy prowadzili tu na ziemi dobre życie i przez Twoje miłosierdzie dopuść nas do ich grona. Panie Jezu, prosimy za zmarłych, za tych, którzy trwają w oczyszczeniu, aby mogli być w pełni włączeni w jedność z Tobą. Daj naszym bliskim zmarłym radość bycia z Tobą w Królestwie. Amen