SŁOWO OD PROBOSZCZA  -  Boże Narodzenie 2015 r.

bnŚwięta Bożego Narodzenia to radość z tego, że Bóg wkroczył w dzieje ludzkości, że „Słowo Ciałem się stało”. Przeżywanie po chrześcijańsku tych świąt nie może ograniczyć się tylko do zewnętrznych obrzędów. Zechciejmy dotrzeć do źródła tej radości, do samej Tajemnicy Wcielenia. Przeżywajmy te święta po chrześcijańsku – w gronie rodzinnym pochyleni nad Ewangelią. Życzenia, które sobie składamy, niech przenika i opromienia dobroć samego Boga, który w swoim Synu do nas przychodzi. Jednym ze sposobów takiego przeżywania tych świąt niech będzie wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek. Ten piękny polski zwyczaj zanika w naszych rodzinach, w naszej kulturze wspólnego świętowania. Kolędy zawierają jakże bogate treści teologiczne. Sięgają do naszej narodowej tradycji, bogatej historii. Pozwalają nam odnaleźć tożsamość narodową i religijną. Niech polskie i katolickie domy w tym czasie rozbrzmiewają kolędą nie tylko z płyt, ale śpiewaną w gronie rodziny i przyjaciół.

„Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. /…/

Przyszła do swoich, a swoi Jej nie przyjęli. Tym zaś, którzy Ją przyjęli, którzy uwierzyli w Jej imię, dała moc, aby się stali dziećmi Bożymi”. Otwierając się na czas Bożego Narodzenia życzymy, by to ewangelijne zapewnienie zawsze nam przyświecało, wspierając w codziennych poczynaniach. Niech Syn Boży napełnia serca swoją obecnością, a świąteczna radość stanie się udziałem nas wszystkich.

W imieniu kapłanów posługujących przy Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego

                                                                                                                      Ks. Wojciech Jabłoński

SŁOWO OD PROBOSZCZA  -  III Niedziela Adwentu 2015 r. 

adw

 

Adwent, który trwa jest czasem wielkiej szansy, ale może też stać się czasem zmarnowanych okazji. I nie chodzi tu bynajmniej o dobre przygotowanie zbliżających się świąt (choć niektórzy mogą być przekonani, że Adwent jest właśnie po to, by zrobić zawczasu solidne zakupy, porządnie wysprzątać mieszkanie i przygotować smakowite półmiski). Myślę raczej o koniecznym zatrzymaniu się w naszej życiowej aktywności, o niezbędnym przystanięciu. O duchowym przebudzeniu się i uwadze, która pozwoli nam, w tym świętym czasie, odróżnić to, co pilne, od tego, co ważne (wśród natłoku spraw pilnych łatwo można bowiem przegapić te naprawdę ważne).   Może trochę mniej snu (Roraty), lekkie przestawienie priorytetów (więcej modlitwy, adwentowe rekolekcje..), więcej czasu dla najbliższych (mniej przed telewizorem), dostrzeżenie potrzebującego, który  znalazł się w pobliżu. By być gotowym...  Adwentowe oczekiwanie, a zarazem spotykanie przychodzącego Pana, musi wiązać się ze wsłuchiwaniem się w Jego Słowo. Temu mają służyć rekolekcje adwentowe (18-20. XII).  Czas zatrzymania się, skupienia, słuchania, modlitwy... A zarazem czas doświadczania żywej obecności Boga wśród nas. Starajmy się wspólnie zasłuchać w słowa Jezusa uczącego swych uczniów modlitwy, miłosiernej miłości, przebaczenia, łagodności...  Już dziś módlmy się o dobre owoce rekolekcji, za rekolekcjonistę (ks. Paweł Tarasiewicz), za spowiedników i całą naszą parafialną wspólnotę. 

Serdecznie zapraszam na rekolekcje.                                                                                                                                                                                       

ks. proboszcz Wojciech

SŁOWO OD PROBOSZCZA  -  II Niedziela Adwentu 2015 r. 

adw

Trwa ADWENT.. . Zapraszam i zachęcam do uczestnictwa w Roratach, w dni powszednie o 6.00. Msze roratnie wyrażają aspekt czuwania obecnego w codziennym życiu chrześcijańskim. Także zachęcam do ustawienia w domu wieńca adwentowego - niech spalające się świece przypominają nam o nadejściu Świąt Narodzenia Pana. Będzie to akcent naszej wiary, iż nie biegniemy za tym co narzuca nam laicki świat. Ale wpisujemy nasze życie w tradycję Kościoła. To wyrażać będzie także nasz udział w rekolekcjach adwentowych, przedświątecznym przyjęciu Sakramentu Pojednania i przygotowaniu na stół wigilijny siana i opłatków, aby dzielić się duchem jedności i przebaczenia z najbliższymi. To będzie także ustawienie betlejemskiego żłóbka i choinki jako symbolu Bożego Narodzenia o wielorakim znaczeniu. Nie zapomnijmy o tych którzy w tym czasie są w różnorakiej potrzebie życiowej. Temu także służyć będą ofiary składane przez wiernych na tacę w roratach - okazja do świadczenia chrześcijańskiej troski o potrzebujących  i ubogich. 
Prośmy Matkę Bożą Niepokalanie Poczętą, która uczy nas ufnej modlitwy i która zachowywała pełne czci milczenie, rozważając wielkie tajemnice wiary, aby pomogła nam wytrwać w cierpliwości , czystości i łasce.   Życzę błogosławionych owoców przeżywania tegorocznego Adwentu,       u początku którego rozpoczniemy wielki rok Łaski -  Rok Bożego Miłosierdzia.

 

                                                                                       PROBOSZCZ

SŁOWO OD PROBOSZCZA  -  I Niedziela Adwentu 2015 r. 

adw

ADWENT – CZUWAJMY I MÓDLMY SIĘ!

 Adwent – to święty czas, kiedy to Kościół zachęca wszystkich wierzących do spojrzenia w trzech kierunkach: - Cofnięcia się do tego, co było, wspominając pamiątkę narodzenia Pana Jezusa; - Do wybiegnięcia ku temu, co czeka nas w przyszłości w czasie powtórnego        przyjścia Chrystusa przy końcu czasów; - Do zastanowienia się nad teraźniejszością, czyli nad tym, jak najlepiej przygotować się na przyjście Chrystusa podczas tegorocznego Adwentu. Czas Adwentu powinien przede wszystkim przypominać nam wydarzenia z przed ponad 2000 lat; pełne tęsknoty oczekiwanie narodu wybranego na przyjście Mesjasza. Chrystus przyszedł na świat, narodził się w Betlejem. Objawił się światu jako Mesjasz Zbawiciel. Dokonał dzieła naszego odkupienia. Założył Królestwo Boże na ziemi. To jest pierwszy wymiar, który w Adwencie wspominamy i świętujemy. Czas Adwentu powinien nam również przypominać o powtórnym przyjściu Chrystusa przy końcu czasów, kiedy to przyjdzie na ziemię, aby dokonać sądu nad żywymi i umarłymi. Stąd też niejednokrotnie pojawiające się w Liturgii adwentowej Jego słowa: “Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy ten czas nadejdzie”. Adwent przypomina nam więc, że na to spotkanie z Chrystusem Sędzią, powinniśmy być w każdej chwili naszego życia przygotowani. Nie wiemy bowiem, w jakiej chwili Pan nadejdzie. Jeszcze istotniejszy i ważniejszy jest trzeci wymiar przeżywania Adwentu. Otóż w Adwencie powinniśmy uświadomić sobie i dziękować Bogu za to, że Jego przychodzenie do nas nie ograniczyło się tylko do tych dwóch wydarzeń w historii zbawienia: narodzin Syna Bożego i Jego powtórnego przyjścia w chwale. Bóg bowiem nieustannie okazuje nam swoją miłość, i przychodzi do nas w każdej chwili naszego życia. Po raz pierwszy przyszedł Bóg do każdego z nas w chwili naszych narodzin, kiedy z miłości powołał nas do życia. W chwili chrztu przyszedł, aby uczynić nas swoimi przybranymi dziećmi. Codziennie przychodzi do każdego z nas przez to, że podtrzymuje nas przy życiu.      W każdym uderzeniu naszego serca możemy usłyszeć Jego: kocham, kocham, kocham... wypowiadane do nas. Przychodzi do nas w każdym dniu otaczając nas dobrymi i kochanymi ludźmi, którzy są Jego posłańcami. Przychodzi do nas przez swoje święte Słowo, które czytamy albo słyszymy w Kościele. Przychodzi przez święte znaki – Sakramenty, które przyjmujemy. W szczególny sposób przychodzi do nas Chrystus w czasie każdej Mszy świętej, kiedy możemy przyjąć Go do serca pod postacią chleba. Nie powinny nas, zatem dziwić słowa Jezusa: “Uważajcie i czuwajcie”, czyli zawsze bądźcie gotowi na Moje przyjście, na to, aby Mnie przyjąć. Uważajmy, zatem i czuwajmy w czasie tegorocznego Adwentu, abyśmy – nie daj Boże – nie usłyszeli kiedyś od Chrystusa słów: wiele razy chciałem przyjść do ciebie ze swoją miłością i łaską, ale zawsze drzwi twojego serca były zamknięte.

SŁOWO OD PROBOSZCZA  -  XXXIV Niedziela Zwykła 2015 r. uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Jezus

 

Jeszcze chwila i znowu zacznie się jak co roku: zapłonie pierwsza świeczka na adwentowym wieńcu i poczujemy w sobie ducha zbliżających się świąt. Dla wielu to stan gotowości do zmierzenia się z porządkowo - zakupowo – kuchennym chaosem. Już powoli w sklepach możemy zaobserwować świąteczne dekoracje, reklamy, a za chwilę, pewnie jak co roku słychać będzie śpiew kolęd. Dopadnie nas niepokojąca myśl, "co w tym roku kupić na prezent najbliższym"? Kogo zaprosić, gdzie udać się z wizytą...?

W tym wszystkim bardzo łatwo przegapić obecny, ważny czas, który Pan Bóg nam daje. Najpierw kończący się Rok Kościelny i przychodzący nowy (zawsze zaczyna się Pierwszą Niedzielą Adwentu). To doskonała sposobność do zrobienia sobie rachunku sumienia.        Jaki był to czas dla nas, dla naszych rodzin, dla naszej Parafii?  Jeśli zrobiliśmy sobie jakieś postanowienia, na ile udało się nam je wypełnić?  Czy nasze serce bardziej bije na podobieństwo Serca Jezusowego? Czy zrobiliśmy choć krok w walce z naszymi głównymi wadami i grzechami? 

            Czas obecny jest ważny również dlatego, że zbliża się Adwent, który ma nam pomóc dobrze przygotować się na Święta Bożego Narodzenia. Warto go dobrze zaplanować. Przygotowania zewnętrzne to jedna sprawa, też ważna. Ale jeszcze ważniejsza, to przygotowanie duchowe. Może już teraz trzeba zaplanować udział w RORATACH, pomyśleć o postanowieniach, zaplanować udział w bożonarodzeniowych rekolekcjach (18-20 grudnia).

Na pewno jest to dobry moment na to, by: - uczyć się od Matki Bożej  oczekiwania, ale też uczyć się tak jak ona przyjmować Słowo i strzec go, by potem w czynach i słowach je przekazywać, - by się nawrócić, - być czułym na potrzeby drugiego człowieka, dzielić się tym co mam, dobrem materialnym czy duchowym - by odbyć dobrą, szczerą spowiedź.

Niech Pan Bóg wspiera nas swoją łaską, byśmy nadchodzący czas przeżyli jak najbardziej owocnie.                                                                                 Ks.  proboszcz Wojciech