SŁOWO OD PROBOSZCZA  -  III Niedziela Adwentu 2015 r. 

adw

 

Adwent, który trwa jest czasem wielkiej szansy, ale może też stać się czasem zmarnowanych okazji. I nie chodzi tu bynajmniej o dobre przygotowanie zbliżających się świąt (choć niektórzy mogą być przekonani, że Adwent jest właśnie po to, by zrobić zawczasu solidne zakupy, porządnie wysprzątać mieszkanie i przygotować smakowite półmiski). Myślę raczej o koniecznym zatrzymaniu się w naszej życiowej aktywności, o niezbędnym przystanięciu. O duchowym przebudzeniu się i uwadze, która pozwoli nam, w tym świętym czasie, odróżnić to, co pilne, od tego, co ważne (wśród natłoku spraw pilnych łatwo można bowiem przegapić te naprawdę ważne).   Może trochę mniej snu (Roraty), lekkie przestawienie priorytetów (więcej modlitwy, adwentowe rekolekcje..), więcej czasu dla najbliższych (mniej przed telewizorem), dostrzeżenie potrzebującego, który  znalazł się w pobliżu. By być gotowym...  Adwentowe oczekiwanie, a zarazem spotykanie przychodzącego Pana, musi wiązać się ze wsłuchiwaniem się w Jego Słowo. Temu mają służyć rekolekcje adwentowe (18-20. XII).  Czas zatrzymania się, skupienia, słuchania, modlitwy... A zarazem czas doświadczania żywej obecności Boga wśród nas. Starajmy się wspólnie zasłuchać w słowa Jezusa uczącego swych uczniów modlitwy, miłosiernej miłości, przebaczenia, łagodności...  Już dziś módlmy się o dobre owoce rekolekcji, za rekolekcjonistę (ks. Paweł Tarasiewicz), za spowiedników i całą naszą parafialną wspólnotę. 

Serdecznie zapraszam na rekolekcje.                                                                                                                                                                                       

ks. proboszcz Wojciech