SŁOWO OD PROBOSZCZA  -  Boże Narodzenie 2015 r.

bnŚwięta Bożego Narodzenia to radość z tego, że Bóg wkroczył w dzieje ludzkości, że „Słowo Ciałem się stało”. Przeżywanie po chrześcijańsku tych świąt nie może ograniczyć się tylko do zewnętrznych obrzędów. Zechciejmy dotrzeć do źródła tej radości, do samej Tajemnicy Wcielenia. Przeżywajmy te święta po chrześcijańsku – w gronie rodzinnym pochyleni nad Ewangelią. Życzenia, które sobie składamy, niech przenika i opromienia dobroć samego Boga, który w swoim Synu do nas przychodzi. Jednym ze sposobów takiego przeżywania tych świąt niech będzie wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek. Ten piękny polski zwyczaj zanika w naszych rodzinach, w naszej kulturze wspólnego świętowania. Kolędy zawierają jakże bogate treści teologiczne. Sięgają do naszej narodowej tradycji, bogatej historii. Pozwalają nam odnaleźć tożsamość narodową i religijną. Niech polskie i katolickie domy w tym czasie rozbrzmiewają kolędą nie tylko z płyt, ale śpiewaną w gronie rodziny i przyjaciół.

„Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. /…/

Przyszła do swoich, a swoi Jej nie przyjęli. Tym zaś, którzy Ją przyjęli, którzy uwierzyli w Jej imię, dała moc, aby się stali dziećmi Bożymi”. Otwierając się na czas Bożego Narodzenia życzymy, by to ewangelijne zapewnienie zawsze nam przyświecało, wspierając w codziennych poczynaniach. Niech Syn Boży napełnia serca swoją obecnością, a świąteczna radość stanie się udziałem nas wszystkich.

W imieniu kapłanów posługujących przy Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego

                                                                                                                      Ks. Wojciech Jabłoński