SŁOWO OD PROBOSZCZA  -  II Niedziela Adwentu 2015 r. 

adw

Trwa ADWENT.. . Zapraszam i zachęcam do uczestnictwa w Roratach, w dni powszednie o 6.00. Msze roratnie wyrażają aspekt czuwania obecnego w codziennym życiu chrześcijańskim. Także zachęcam do ustawienia w domu wieńca adwentowego - niech spalające się świece przypominają nam o nadejściu Świąt Narodzenia Pana. Będzie to akcent naszej wiary, iż nie biegniemy za tym co narzuca nam laicki świat. Ale wpisujemy nasze życie w tradycję Kościoła. To wyrażać będzie także nasz udział w rekolekcjach adwentowych, przedświątecznym przyjęciu Sakramentu Pojednania i przygotowaniu na stół wigilijny siana i opłatków, aby dzielić się duchem jedności i przebaczenia z najbliższymi. To będzie także ustawienie betlejemskiego żłóbka i choinki jako symbolu Bożego Narodzenia o wielorakim znaczeniu. Nie zapomnijmy o tych którzy w tym czasie są w różnorakiej potrzebie życiowej. Temu także służyć będą ofiary składane przez wiernych na tacę w roratach - okazja do świadczenia chrześcijańskiej troski o potrzebujących  i ubogich. 
Prośmy Matkę Bożą Niepokalanie Poczętą, która uczy nas ufnej modlitwy i która zachowywała pełne czci milczenie, rozważając wielkie tajemnice wiary, aby pomogła nam wytrwać w cierpliwości , czystości i łasce.   Życzę błogosławionych owoców przeżywania tegorocznego Adwentu,       u początku którego rozpoczniemy wielki rok Łaski -  Rok Bożego Miłosierdzia.

 

                                                                                       PROBOSZCZ