1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia.
  2. Jutro, tj. w poniedziałek, podczas mszy św. o godz. 8.00 szczególną modlitwą otoczymy naszych policjantów z okazji zbliżającego się ich święta.
  3. W najbliższą środę, 22 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Marii Magdaleny, patronki dobrej przemiany. Od początku patronuje Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia, do którego należała Święta Siostra Faustyna, a szczególnie dziewczętom i kobietom potrzebującym moralnego odrodzenia, wychowaniem których zajmują się siostry.
  4. W czwartek, 23 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Brygidy, patronki Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, matki, a potem zakonnicy). Jest ono świadectwem, że każdy stan może być przestrzenią spotkania z Bogiem. Święty Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę współpatronką Europy.
  5. W sobotę, 25 lipca, obchodzimy święto Świętego Jakuba Apostoła. Został powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem (Dz 12,1-2).
  6. Tego samego dnia czcimy też Świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Może warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych podróży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu. Z racji wspomnienia tego Świętego, mimo wakacji, pobłogosławimy nasze pojazdy mechaniczne i będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie. Tradycyjnie poświęcenie pojazdów odbywać się będzie po mszach św. o 6.00, 8.00, 12.00 i 18.00 przy plebanii na ulicy Ks. Skorupki. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczamy na zakup środków transportu dla misjonarzy.
  7. W przyszłą niedzielę, 26 lipca, obchodzić będziemy w Augustowie Święto 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Głównym punktem będzie uroczysta msza św. w naszej Bazylice o godz. 12.00. Po jej zakończeniu uczestnicy uroczystości przeniosą się na Rynek Zygmunta Augusta, a tam odbędzie się odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej Dowódców 4 Pułku Ułanów Królestwa Polskiego, potem okolicznościowe przemówienia, Apel Pamięci, salwa honorowa i złożenie kwiatów pod pomnikiem. Zapraszamy do wzięcia udziału.
  8. Serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy wspierają naszą parafię swoimi ofiarami. Bóg zapłać.