1. Dzisiejsza Ewangelia przynagla nas do wkroczenia na drogę nawrócenia. Czas Wielkiego Postu stwarza ku temu wiele niepowtarzalnych okazji – jest bowiem czasem łaski od Pana
  2. W poniedziałek 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy wszystkich wiernych do obrony życia poczętego poprzez duchową adopcję. Uroczyste podjęcie dzieła modlitwy za nienarodzonych odbędzie się podczas wszystkich mszy św. (6.00, 8.00, 10.00, 12.00 i 18.00)

Tego dnia przypada XXVII rocznica utworzenia diecezji ełckiej. Pamiętajmy w modlitwach o naszym biskupie, módlmy się o wybór biskupa pomocniczego, pamiętajmy o duchowieństwie i wszystkich wiernych .

  1. Zapraszamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi krzyżowej w piątki (dzieci – 16.00; dorośli i młodzież – 17.30), oraz Gorzkich żali w niedzielę(po mszach św. o 10.30 i 18.00)
  2. W tym roku po raz dziesiąty wiele tysięcy wiernych podejmuje trud nocnej wędrówki połączonej z rozważaniem męki Chrystusa. Ekstremalna Droga Krzyżowa jest szczególną inicjatywą pozwalająca oderwać się od codziennych spraw, w ciszy i samotności rozmawiać z Bogiem. 5 kwietnia wyruszy Ekstremalna Droga krzyżowa z Suwałk, z konkatedry św. Aleksandra do Augustowa, i do Studzienicznej.
  3. W następną niedzielę na mszy św. o godz. 12.00 będzie znów możliwość odnowienia sakramentu małżeństwa dla tych, którzy w marcu obchodzą swój jubileusz. Zachęcamy.
  4. Bóg zapłać ofiarodawcom i dobrodziejom naszej parafii.
  5. W najbliższy piątek i sobotę w domu Księży emerytów będzie miał miejsce kurs przedmałżeński. Rozpocznie się w piątek o godzinie 16:00. A w sobotę od 10:00. Zapisy w kancelarii do czwartku.