Dlaczego Jan Paweł II ustanowił Dzień Życia Konsekrowanego?

Dzień Życia Konsekrowanego obchodzony jest 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego. Ofiarowanie Jezusa w świątyni jest wymownym znakiem całkowitego oddania się Bogu i wzorem dla wszystkich tych, którzy chcą iść drogą życia konsekrowanego. A Dziewica Maryja, ofiarowująca Dzieciątko Bogu, bardzo dobrze wyraża postawę Kościoła, który nadal ofiarowuje Ojcu swoje córki i synów, łącząc ich z jedyną ofiarą Chrystusa.

Jan Paweł II widział w tej uroczystości co najmniej potrójny cel:

Dziękczynienia za dar życia konsekrowanego.  Tak jak Jezus w swoim posłuszeństwie i poświęceniu Ojcu mówi nam, jak bardzo Bóg jest z nami, tak i osoby konsekrowane, w pełni należące do jedynego Pana, ich sposób życia i pracy, ich oddanie ludziom są wymownym znakiem, potężnym głoszeniem obecności Boga we współczesnym świecie.

Poznanie życia konsekrowanego.  Po drugie – Dzień Życia Konsekrowanego ma za zadanie przyczynić się do poznania tej formy życia i pogłębiania szacunku dla niego ze strony całego Ludu Bożego od biskupów po kapłanów, od świeckich po osoby konsekrowane. Życie specjalnej konsekracji w swoich różnorodnych formach pomaga lepiej zrozumieć konsekrację chrzcielną wszystkich wiernych. Rozważając dar życia konsekrowanego Kościół zastanawia się nad swoim szczególnym powołaniem, aby należeć wyłącznie do Pana.

Świętowanie dzieł Pana w życiu konsekrowanych.  Trzeci cel dotyczy samych osób konsekrowanych: „Są one zaproszone do wspólnego i uroczystego świętowania niezwykłych dzieł, które Pan w nich dokonał, aby w świetle wiary mogły jeszcze pełniej odkryć blask Bożego piękna – promieniującego za sprawą Ducha w sposobie ich życia – oraz aby mogły jeszcze żywiej uświadomić sobie swą niezastąpioną misję w Kościele i w świecie” – wyjaśnił św. Jan Paweł II.

Pamiętajmy w modlitwie o Siostrach Zakonnych, które od lat służą na różnych miejscach w naszym mieście. Posługują przy parafiach, w szkole i w przedszkolu, w szpitalu, czy opiekując się chorymi… Niech Jezus Chrystus, któremu oddały swoje życie wspomaga je obficie potrzebnymi łaskami.