SŁOWO OD PROBOSZCZA  -  II Niedziela Zwykła 17.01.2016 r.

pr

Przemyśl uczynki Miłosierdzia!

Papież Franciszek w Bulli "Misericordiae vultus" pisze takie słowa: "Jest moim gorącym życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli podczas Jubileuszu uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha. Będzie to sposobem, na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a także umożliwi nam coraz głębsze wejście w serce Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani dla Bożego miłosierdzia. Przepowiadanie Jezusa przedstawia te uczynki miłosierdzia, abyśmy mogli poznać, czy żyjemy jak Jego uczniowie, czy też nie".

W kolejnych numerach naszego parafialnego pisma chcemy pochylić się nad katalogiem uczynków podanych nam przez Matkę - Kościół, przemyśleć i stosować w codziennym życiu.

 Uczynki Miłosierdzia względem ciała:

"Głodnych nakarmić" By zlikwidować głód na świecie potrzeba ludzi, którzy będą budować solidarny świat. Możemy dzielić się tym, co mamy, nie marnować żywności, wspierać tych, którzy karmią głodnych, wspierać akcje charytatywne.

"Spragnionych napoić" Gdzie woda - tam życie! Wielu ludzi nie ma dostępu do wody pitnej. Uczmy się szacunku do wody. Korzystajmy z niej mądrze, roztropnie i oszczędnie.

"Nagich przyodziać" Różnie patrzy się dzisiaj na problem nagości. Niektórzy z nią się obnoszą. Ale są też tacy nadzy, którzy z biedy nie mają odzienia. Ich trzeba przyodziać, zwłaszcza wtedy, kiedy jest zimno. Każdy z nas ma jakieś dobrze zachowane ubrania, niech one nie leżą w naszych szafach. Niech nie niszczeją. Oddajmy je lepiej ubogim czy też organizacjom pomagającym najbardziej potrzebującym.

cdn.    

Ks. Wojciech