SŁOWO OD PROBOSZCZA  -  Niedziela Chrztu Pańskiego 10.01.2016 r.

pr

Jubileusz Miłosierdzia

Radujemy się ustanowionym przez Papieża Franciszka Jubileuszem Miłosierdzia, inaugurowanym w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,     8 grudnia 2015 roku. Dla głębszego przeżycia i doświadczenia Miłosierdzia Boga Ojca,  Ksiądz Biskup Ordynariusz ustanowił w naszej diecezji Kościoły Jubileuszowe, jako miejsca w których wierni będą mogli uzyskać odpust zupełny wg wskazań Stolicy Apostolskiej. Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie znalazła się wśród wybranych kościołów. Odpust zupełny mogą tu zyskać wszyscy wierni prawdziwie skruszeni i kierujący się miłością po spełnieniu następujących warunków:

  1. spowiedź sakramentalna, lub stan łaski uświęcającej i Komunia Św.
  2. wyznanie wiary, modlitwa za Ojca Świętego i w intencjach, które nosi w sercu
  3. refleksja nad Miłosierdziem Bożym i chrześcijańskimi uczynkami miłosierdzia
  4. nawiedzenie Kościoła Jubileuszowego.

Ufam, że ten święty czas przyniesie obfite owoce wiary i przemiany naszych serc, a zanurzenie w Tajemnicę Miłosiernego Ojca, który jest w niebie, pomoże nam stawać się bardziej miłosiernymi dla innych.

Ks. Wojciech