SŁOWO OD PROBOSZCZA

V Niedziela Zwykła 05.02.2017 r.

11 lutego Światowy Dzień Chorych

Choroba, niepełnosprawność, cierpienie – każdy z tych wyrazów niesie z sobą głębszy sens. Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II. Obchody przypadają co roku w dniu wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Z tej okazji w kościołach i szpitalach są sprawowane uroczyste msze święte, podczas których udziela się sakramentu namaszczenia chorych. Ojciec święty pragnął zwrócić uwagę na ludzi cierpiących i podkreślić to, że każde cierpienie ma sens, często dla nas niezrozumiały i niepojęty do samego końca. Dla człowieka wierzącego cierpienie jest odzwierciedleniem cierpienia Chrystusa i współuczestniczeniem w nim. Zauważmy na nowo zarówno osoby, które cierpią, płaczą, jak i te, które znoszą swoje cierpienie z godnością i uśmiechem, które są bardzo aktywne. Po prostu musimy przyzwyczaić się do cierpienia, nauczyć się żyć z nim. Bo przecież nie zwalczymy go, bo jest ono wpisane w życie człowieka. Każdy człowiek, który zmaga się z cierpieniem, musi nie tylko walczyć o swoją godność i zdrowie, ale też wewnętrznie je zaakceptować i postarać się nadać mu pewien sens. Takie cierpienie będzie owocowało zarówno dla samego człowieka, który cierpi, jak i wszystkich, którymi jest on otoczony. Światowy Dzień Chorego ma głęboki wymiar duchowy. Jest nie tylko przypomnieniem tego, że wokół nas są ludzie, którzy, mówiąc językiem Ewangelii, dźwigają krzyże cierpienia. Jest też lekcją niesienia tych krzyży z godnością i ufnością w Bogu.

Zapraszam chorych 11 lutego (sobota) do wspólnej modlitwy. Msze św. z udzieleniem sakramentu chorych będą o godz. 8.00, 12.00 i 18.00. Serdeczną prośbę kieruję do tych, którzy mogliby pomóc dotrzeć chorym na nabożeństwa.

To jeden z uczynków miłosierdzia. Bóg zapłać !

Ks. Wojciech Jabłoński