SŁOWO OD PROBOSZCZA

XXVI Niedziela Zwykła  25.09.2016 r.

Trzymaj kciuki.... na różańcu ..

Rozpoczniemy niebawem kolejny miesiąc, dziesiąty już w 2016 roku. Jesień... Dla nas wierzących to szczególna okazja do modlitwy; modlitwy różańcowej. Papież Paweł VI zadał w sierpniu 1969 roku pytanie w czasie Audiencji ogólnej, tam zgromadzonym, ale i nam kiedy to czytamy gdy zbliża się październik 2016: Czy modlimy się dzisiaj?” No właśnie, czy modlimy się dzisiaj, czy modliliśmy się wczoraj czy będę modlił się jutro? Jak traktujemy modlitwę? Czy jest ona ważnym punktem każdego dnia? Czy uczymy modlitwy innych, przez nasz przykład? Papież Jan Paweł II w Liście do kapłanów na Wielki Czwartek 1999 roku pisał: „...pragnę zachęcić każdego kapłana, aby z ufnością i odwagą spełniał swoje zadania przewodnika wskazującego swojej wspólnocie drogę prawdziwej modlitwy chrześcijańskiej. Od tego zadania nie wolno mu się uchylić, chociaż przeszkody jakie stawia zsekularyzowana mentalność, mogą je czasem bardzo utrudnić”.

Stąd też Moi Drodzy! Zapraszam do wspólnoty modlącej się na różańcu w naszym parafialnym Wieczerniku! W Dziejach Apostolskich św. Łukasz pisze o Apostołach, którzy „trwali na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa”. Niech to będzie również obraz naszej wspólnoty parafialnej trwającej na modlitwie z Maryją, która ze swojego Wizerunku nam Patronuje i na nas spogląda i słucha... Papież Benedykt XVI we wrześniu 2006 tak zachęcał rodziny na spotkaniu w Monachium: Proszę módlcie się...Modlitwa nie tylko prowadzi nas do Boga, lecz również do siebie nawzajem. Jest w niej siła pokoju i radości. Życie rodziny będzie silniejsze, piękniejsze i lepsze jeśli będzie przy nim Bóg”.

Zapraszam do trwania na modlitwie w naszym parafialnym Wieczerniku, zapraszam i oczekuję na Ciebie i Twoją rodzinę...