SŁOWO OD PROBOSZCZA

XXIII Niedziela Zwykła  4.09.2016 r.

U PROGU NOWEGO ROKU SZKOLNEGO...

Czas wakacji szybko minął i znowu trzeba brać się do pracy. Wszystkim nam zależy, aby Nowy Rok Szkolny, przyniósł dobre owoce. Potrzeba na nowo obudzić zapał, pokonywać słabość swego lenistwa i podjąć wysiłek, aby ostatecznie cieszyć się owocami swoich starań. Do tego wszystkiego trzeba też codziennie zapraszać Pana Boga, by wspierał nas swoją łaską. Można o to prosić np. tak :

Modlitwa ucznia

Panie Jezu, Ty Wiesz, jak ciężką pracą jest nauka, wiesz, jak trudno jest rano wstać i iść do szkoły bez względu na pogodę. I jeszcze trzeba tam uważać i słuchać co mówią nauczyciele. Często też są testy. A jak trzeba pilnować wyobraźni, by nie bujała w obłokach - Ty też to wiesz. A w domu, Panie Jezu, nie jest łatwo zrezygnować z oglądania telewizji i używania komputera. Ale nie chcę, żeby te rzeczy mną rządziły. Daj mi siłę, by oprzeć się pokusom i móc spokojnie odrabiać lekcje. Ciężko jest zdobywać wiedzę, ale dzięki Ci Panie Jezu, za to, że mogę rozwijać umiejętności, które są Twymi darami. Dzięki Ci za moich nauczycieli, za moich kolegów, tych dobrych i tych, którzy są dla mnie mili. Dzięki Ci za trud odrabiania lekcji - miło jest dostać dobre stopnie. Nauka to mój obowiązek, to moje z Tobą budowanie świata. Proszę Cię, Panie Jezu, o dar mądrości i umiejętności rozwijania zdolności. I nie pozwól mi być obojętnym wobec kolegów i koleżanek.

Modlitwa rodziców za dzieci

Boże w Trójcy Jedyny, z woli i łaski swojej powierzyłeś nam dzieci, które do Ciebie należą. Prosimy za nimi, abyś je miał w swojej opiece. Boże Ojcze, strzeż życia naszych dzieci, zachowaj je w zdrowiu, broń od złych przygód, aby bezpiecznie mogły róść na Twoją chwałę i naszą radość. Synu Boży, Jezu Chryste, strzeż wiary naszych dzieci, daj łaskę, aby były wierne Tobie i nie dozwól, aby w życiu zbłądziły. Duchu Święty Boże, udziel dzieciom naszym światła w obowiązkach i pokaż, jak mają służyć Bogu i bliźnim. Boże, wspieraj nas, rodziców abyśmy słowem trafiali do serc dzieci, a słowo swoje popierali dobrym przykładem życia. Pomóż nam czuwać nad dziećmi i szukać ich dobra. Amen

ks. Wojciech Jabłoński