Ogłoszenia parafialne

Niedziela Zesłania Ducha Świętego - 15.05.2016 r.

1. Obchodzimy dziś święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty zstąpił na Apostołów zebranych na wspólnej modlitwie. Wspominamy początek Kościoła i dziękujemy, że Duch Święty towarzyszy wiernym ze swoim światłem i swoją mocą. Wyrażamy również wdzięczność za dar Ducha Świętego otrzymany w sakramentach chrztu i bierzmowania. Uroczystości odpustowe w Studzienicznej.

2. Zapraszamy wszystkich parafian do wspólnej modlitwy z Maryją, naszą Matką, Królową i Orędowniczką. Każdego wieczoru po mszy św. o godz. 18.00 spotykamy się w kościele na nabożeństwie majowym.

3. W sposób szczególny do Maryi jako Matki wszystkich wierzących, Matki Kościoła, głównej patronki naszej diecezji zwrócimy się jutro, w Jej święto poświęcone właśnie temu tytułowi uroczyście potwierdzonemu przez bł. papieża Pawła VI na zakończenie trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II w listopadzie 1964 r. Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas Mszy Świętej o godz. 6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 18.00.

To 16 dzień miesiąca, więc od 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji małżeństw i rodzin naszego miasta. Zapraszamy.

4. W najbliższy czwartek natomiast oddamy cześć Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi. To nowe święto, wpisane do kalendarza liturgicznego na polecenie papieża Benedykta XVI, od 2013 roku jest obchodzone w naszej Ojczyźnie. Msze Święte o godz. 6.00, 6.30, 8.00, 12.00 i 18.00.

5. W kolejny czwartek przypadnie uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało. Bardzo proszę aby wzorem lat ubiegłych ołtarze do procesji przygotowały nasze Siostry, i wspólnoty: Odnowy w Duchu Świętym, Ruchu Rodzin Nazaretańskich i Domowego Kościoła.

5a. W piątek 20 maja o godz. 12.00 uroczysta msza św. z okazji 25-lecia powstania Straży Granicznej. Otoczymy naszą modlitwą tych, którzy na co dzień strzegą naszych granic i ich rodziny.

6. W sobotę, 21 maja, w katedrze ełckiej przyjmie święcenia kapłańskie nasz parafianin diakon Rafał Hrynko. Za tydzień, w niedzielę, o godz. 12.00 odprawi w naszej bazylice mszę św. prymicyjną. Proszę o modlitwę za niego i jego kolegów i zapraszam do wspólnego świętowania.

Zawarli sakrament małżeństwa:

1. Anna Awramik i Sebastian Czerniakiewicz

Odeszli do wieczności:

1. + Stanisława Stocka

2. + Wanda Werner

3. + Mikołaj Usowicz