Witamy na stronie Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie

SŁOWO OD PROBOSZCZA

XXXIII Niedziela Zwykła  13.11.2016 r.

DZIEŃ POKUTY W NASZEJ PARAFII

   W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia Kościół nieustannie głosi orędzie o przebaczającej miłości Boga bogatego w miłosierdzie oraz wskazuje konkretną drogę powrotu do Niego. 15 października na Jasnej Górze zgromadzili się wierni z całej Polski na Wielkiej Pokucie pod hasłem „Zmiłuj się nad nami i nad całym światem”, aby poprzez modlitwę i post zanosić do Boga przebłaganie za grzechy narodowe, które chociaż są indywidualne, mają wymiar społeczny.

   Ksiądz Biskup Jerzy Mazur, Biskup Ełcki podjął decyzję, aby piątek, 18 listopada 2016 roku w całej diecezji ełckiej stał się Dniem Pokuty poprzez umartwienie, post i modlitwę przebłagalną.

W związku z tym zapraszamy do wspólnej modlitwy :

15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia z konferencją o Bożym miłosierdziu

16.00 - Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z rozważaniami

17.00 - Modlitwa różańcowa w intencji przebłagalnej i czuwanie przebłagalne przed Najświętszym Sakramentem

18.00 - Msza św. z homilią

Niech to piątkowe popołudnie zjednoczy nas wszystkich i odnowi nasze relacje z Panem Jezusem i między sobą.

SŁOWO OD PROBOSZCZA

XXXII Niedziela Zwykła  06.11.2016 r.

Patriotyzm dzisiaj....?

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród!

Nie damy pogrześć mowy.

Polski my naród, polski lud,

Królewski szczep Piastowy.

 

Te słowa pieśni Marii Konopnickiej przedstawiają obraz dawnego patriotyzmu. Tworzyli go uciemiężeni przez okupantów ludzie, których największym marzeniem było odzyskać niepodległą Polskę - kraj ich przodków. Walczyli „do krwi ostatniej kropli z żył” o to, by ich potomkowie mogli żyć w wolnym kraju. Zdawać by się mogło, że Polacy to doceniają - z wielkim szacunkiem odnosząc się do świąt narodowych, składając wieńce na grobach żołnierzy, czy śpiewając pieśni patriotyczne. Ale czy to wszystko? Czy dzisiejszy patriotyzm sprowadza się tylko do tego? A może chodzi o coś jeszcze? Chyba wydaje nam się, że w dawnych czasach łatwiej było okazywać patriotyzm w codziennym życiu. Tyle przecież słyszymy o dzielnych Polakach, którzy pomimo groźby śmierci mówili po polsku, nauczali historii polskiej, czy walczyli w, z góry przegranych bitwach. Dziś człowiek często nie umie docenić tego, że mieszka w swoim kraju, mówi swoim językiem, ma prawo decydować o przyszłości swojej ojczyzny. I tu pojawia się pytanie: co powinien robić na co dzień współczesny patriota? Najprostszym przykładem takich zachowań jest uczestnictwo w wyborach. Ten jeden z niewielu obywatelskich obowiązków jest przez niektórych ludzi kompletnie ignorowany. Innym przykładem dzisiejszego patriotyzmu jest rzetelna praca na rzecz kraju, oraz uczciwe odprowadzanie podatków. Przejawem patriotyzmu jest też poszanowanie polskiej historii i tradycji, dbałość o zabytki kultury i architektury oraz o poprawność mowy (co w dzisiejszych czasach jest niemal zupełnie lekceważone), bo jak powiedział H. Rzewuski „Narody niczym nie umierają, tylko pogardzeniem wierzeń i obyczajów”. Pozostaje więc zastanowić się nad tym, kto dziś jest patriotą? Może nim być babcia czy dziadek, opowiadający wnukom o dawnych czasach, na podstawie własnych przeżyć i doświadczeń. Może nim być rodzic, wychowujący swoje dzieci w poczuciu poszanowania ojczyzny i symboli narodowych. Patriotą jest też młody człowiek, który pilnie się uczy i bierze udział w życiu społeczności lokalnej. Może nim być każdy, kto sumiennie wykonuje swoją pracę. Bo patriotyzm to przede wszystkim miłość, miłość do ojczyzny. Bo „Ojczyzna jest to wielki - zbiorowy obowiązek” (C.K. Norwid).

Zapraszam do wspólnej modlitwy 11 listopada, w 98. Rocznicę Odzyskania Niepodległości.

SŁOWO OD PROBOSZCZA

XXXI Niedziela Zwykła  30.10.2016 r.

Warto wiedzieć

Dzień Zaduszny jest wspomnieniem zmarłych potrzebujących jeszcze oczyszczenia, które mogą uzyskać przez modlitwę wiernych i Kościoła. Jest  więc dniem nabożeństw i modlitw w intencji wszystkich zmarłych, a zwłaszcza dusz odbywających jeszcze pokutę czyśćcową.
Temu celowi służą m.in. ofiary składane w kościołach i na cmentarzach na tzw. wypominki za naszych najbliższych zmarłych, by cały Kościół modlił się za ich zbawienie. 
W kościołach odczytuje się w tym dniu z ambon lub od ołtarza imiona zmarłych wskazanych na kartkach i odmawia zwyczajowe modlitwy ku czci zmarłych. Od południa Dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w kościołach i kaplicach publicznych można uzyskać odpust zupełny, ale tylko jeden raz.

Warunki zyskania odpustu są następujące:

1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,
2) odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga",
3) dowolna modlitwa w intencji Ojca św.,
4) Spowiedź i Komunia św.
1-8 listopada można także pozyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza pod wyżej wymienionymi warunkami.

W tych dniach szczególnie pamiętajmy o tym aby nie tylko nawiedzać groby bliskich, ale by się za nich modlić.

SŁOWO OD PROBOSZCZA

XXX Niedziela Zwykła  23.10.2016 r.

W nawiązaniu do czytanego w ubiegłym tygodniu Listu Pasterskiego zapraszam do modlitwy każdego dnia następującą modlitwą:

Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!
Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,
który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego
i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,
wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.
Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu
przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.
Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.
Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,
dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie,
wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.
Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch,
wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie,
na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.
Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo:
królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,
królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,
teraz i na wieki wieków Amen.

SŁOWO OD PROBOSZCZA

XXIX Niedziela Zwykła  16.10.2016 r.

Karol Wojtyła papieżem! 38. rocznica wyboru Polaka

16 października 1978 r. zgromadzeni na Palcu św. Piotra dziennikarze i wierni wyczekiwali kolejny dzień na decyzję konklawe. Wszyscy z niecierpliwością spoglądali w stronę Kaplicy Sykstyńskiej. I nagle nad kaplicą pojawił się biały dym - znak, że decyzja o wyborze następcy św. Piotra zapadła. Mało kto wtedy jednak przypuszczał, że nowym papieżem będzie Polak - metropolita krakowski, kard. Karol Wojtyła. Wybrany w trzecim dniu konklawe kardynał Karol Wojtyła był pierwszym od 455 lat papieżem spoza Włoch. Przyjął imię Jan Paweł II. Przesłanie pontyfikatu Jana Pawła II odzwierciedlały słowa wypowiedziane przez niego na początku misji:

"Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, otwórzcie drzwi jego zbawczej władzy".
W czasie pierwszej, specjalnej audiencji dla Polaków, tuż po inauguracji pontyfikatu Jan Paweł II zwrócił się do kardynała Stefana Wyszyńskiego: - Czcigodny i umiłowany księże Prymasie! Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna swój pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary.

Jan Paweł II nazwany został papieżem pielgrzymem, odbył 104 podróże zagraniczne, odwiedził 129 krajów, był na wszystkich zamieszkanych kontynentach. Niestrudzenie docierał do obszarów nędzy materialnej i głodu, a także tam, gdzie było łamane prawo do wolności i godnego życia.

Podczas jego 26-letniego pontyfikatu ponad 300 milionów ludzi przeszło na katolicyzm. Papież Polak dziewięciokrotnie odwiedził ojczyznę. Odbył 144 podróże po Włoszech.

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. Następnego dnia, W homilii wygłoszonej podczas żałobnej mszy św. na Placu św. Piotra, kard. Angelo Sodano nazwał naszego rodaka "Wielkim". 

Rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską jest dla nas doskonałą okazją by podziękować Bogu za Papieża Polaka. Jest też wezwaniem, byśmy nie tylko z sentymentem wspominali jego pontyfikat, ale ciągle wracali do ogromnego bogactwa, które po sobie zostawił. Ciągle odkrywamy jak bardzo wyprzedzał nas wszystkich w ocenie wydarzeń, które miały miejsce w Kościele, i na Świecie. Z pewnością był dla nas Prorokiem, Bożym Narzędziem i Przewodnikiem w trudnych czasach przemian.

 

Close Open