Witamy na stronie Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie

Jutro 39. rocznica wyboru ks. kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Dzień rocznicy (16 października) został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 27 lipca 2005 r. – Dniem Papieża Jana Pawła II.

Ks. kardynał Karol Wojtyła został wybrany na Stolicę Piotrową 16 października 1978 roku około godziny 17.15 w siódmym głosowaniu. Przyjął imię Jan Paweł II. O godz. 18.45 ks. kard. Pericle Felici ogłosił wybór nowego papieża – HABEMUS PAPAM! Kiedy usłyszeliśmy Habemus Papam i wybór Jana Pawła II, nie tylko Polska, ale i cały świat zatrzymał się na chwilę. To był nowy oddech, powiew Ducha Świętego. 

Wybór ks. kard. Karola Wojtyły to nowa era i nowa epoka w dziejach Kościoła, ale również w dziejach świata. Jego pontyfikat dokonał ogromnego przełomu w myśleniu i w świadomości.  Papież pielgrzym: 104 pielgrzymki do całego świata. Papież, który poszedł do ludzi, zaczął się spotykać z ludźmi, również z tymi najbardziej chorymi i najsłabszymi. Pojechał do Afryki, do Indii, spotkał się z Matką Teresą z Kalkuty – nagle pokazał zupełnie nowe oblicze Kościoła. Kościoła, który jest z tymi, którzy cierpią, z tymi, którzy są prześladowani, jednocześnie Kościoła, który rozwiązuje problemy, Kościoła, który ze swoją Ewangelią przychodzi po to, aby okazywać każdemu człowiekowi – wierzącemu i niewierzącemu, że jest największą wartością. Jan Paweł II dał światu  nowy oddech, który spowodował, że komunizm odszedł, że dokonało się bardzo wiele zmian we współczesnym świecie, że inaczej patrzymy, również na kapitalizm, szukamy tego kapitalizmu z ludzką twarzą.  

„Nie lękajcie się” – te słowa stały się, można powiedzieć, „szlagierem”, „przebojem” całego pontyfikatu Jana Pawła II . I dziś nic nie straciły na aktualności.

NIE MA W ŻYCIU PROBLEMU, KTÓREGO BY NIE MOŻNA BYŁO ROZWIĄZAĆ ZA POMOCĄ RÓŻAŃCA

                                                                                                                              Łucja dos Santos

 

"Jak paciorki różańca przesuwają się chwile, nasze smutki radości i blaski, a Ty Bogu je zanieś połączone w różaniec, Święta Panno, Maryjo pełna łaski..."

 Piękne i proste zarazem są te słowa znanej nam piosenki do Matki Bożej Różańcowej, mówią o naszym przemijaniu, tak jak przemijają pory roku ...szczególnie ta zmiana z lata na jesień wzbudza w wielu z nas uczucie nostalgii, że wszystko przemija przyroda ale i my również... Ale dla nas ludzi wierzących jest pociecha i nadzieja, że Towarzyszem naszej drogi życia, naszego przemijania - Jest On Jezus Chrystus. On nas prowadzi, wskazuje kierunek drogi, daje dobre natchnienia w Słowie od Boga pochodzącym... Trzeba tylko rozbudzać w sobie niegasnącą wiarę w Jego przy nas OBECNOŚĆ... Dopomaga w tym modlitwa również ta zwana  r ó ż a ń c e m !

Każdy z nas już w dzieciństwie otrzymał swój pierwszy różaniec z okazji I Komunii Świętej. A teraz czy mam różaniec? czy modlę się na różańcu? czy różaniec noszę zawsze przy sobie? Czy doceniam w moim życiu modlitwę różańcową ? Stare nasze powiedzenie uczy: "jaka modlitwa - takie życie; jakie życie - taka wieczność" Warto się nad tymi słowami zadumać i wyciągnąć wnioski służące naszemu życiu doczesnemu i wiecznemu...

Zapraszam do wspólnej modlitwy w naszym parafialnym Wieczerniku ...

Różaniec dla dzieci w dni powszednie o godzinie 16.00.

Dla młodzieży i dorosłych codziennie po mszy św. o godz. 18.00.

Dlaczego właśnie ten rodzaj modlitwy? Może dlatego, że o jej znaczeniu dla świata mówiły wszystkie ostatnie objawienia Matki Najświętszej, może najbardziej nagląco – w Fatimie. Przede wszystkim jednak dlatego, że na tę modlitwę wskazał Kościół.  Kiedy pewnego razu papież Pius IX, który w 1854 roku ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, oprowadzał pielgrzymów po Watykanie, zadawano mu wiele pytań. Jedno z nich brzmiało: „Wasza Świątobliwość, który ze wspaniałych skarbów Watykanu jest najcenniejszy?” Niektórzy z obecnych myśleli, że Ojciec Święty wskaże na Piętę Michała Anioła lub któreś z płócien Leonarda da Vinci. Tymczasem papież sięgnął do kieszeni i wyciągnął różaniec. Trzymając go wysoko nad głową powiedział: „Oto najwspanialszy skarb Watykanu!” W swej encyklice o odmawianiu różańca Pius XI pisał: ”Wierni w każdym wieku, zarówno w publicznym nieszczęściu, jak i w prywatnej potrzebie, zwracają się z błaganiem do Maryi, aby mogła im przyjść z pomocą przeciw smutkom ciała i duszy. Pośród różnorodnych modlitw błagalnych, z jakimi z powodzeniem zwracamy się do Dziewiczej Matki Boga, różaniec bez wątpienia zajmuje szczególne i osobne miejsce."                   

    Również Jan Paweł II pragnie, „aby różaniec raz jeszcze stał się codzienną modlitwą „Kościoła domowego”, którym jest chrześcijańska rodzina”. W Familiaris consortio uczy: "Szanując wolność dzieci Bożych, Kościół polecał i nieustannie poleca niektóre praktyki ze szczególną troską i naciskiem. Wśród nich należy wymienić odmawianie różańca… Koronkę do Najświętszej Maryi Panny trzeba zaliczyć do najwspanialszych i najskuteczniejszych „wspólnych modlitw”, do zanoszenia których zachęca się rodzinę chrześcijańską."

 „Różaniec jest moją ulubioną modlitwą” – wyznał Ojciec Święty.

Matko Różańcowa, która nawołujesz do pokuty, ostrzegasz i wzywasz do modlitwy. Wyjednaj naszym rodzinom te łaskę, abyśmy przyjęli Twoje orędzie, jakie kierujesz do każdego człowieka i usłyszeli Twe polecenie odmawiania różańca.

A dlaczego wspólny różaniec? Modlitwa w rodzinie wiedzie do modlitwy we wspólnocie i w całym narodzie. A gdy modlą się narody, świat ogarnia pokój.

Raz jeszcze zachęcam do włączenia się do modlitwy różańcowej "Różaniec do granic"                 

Spotykamy się 7 października w Studzienicznej o 10.30. Pozostali uczestnicząc w uroczystości odpustowej w  naszej parafii. Różaniec będzie po mszach o 8.00, 10.00, 12.00 i 18.00 z procesją z figurą Matki Bożej.

 

Weź udział w wielkiej modlitwie różańcowej na granicach kraju !

"RÓŻANIEC DO GRANIC"

 

Żyjemy w świecie bardzo niespokojnym i podzielonym. Naszymi sercami często targają różne obawy i lęki. Wyraźnie widać, że ludzie nie potrafią sami, przez decyzje, ustawy, rozporządzenia zaprowadzić ładu. Mamy wrażenie, jakby ktoś celowo działał na szkodę... Dlatego przyszedł czas, by jeszcze raz Maryję prosić o pomoc i ratunek, Tę, która tyle już razy wspomagała swoje dzieci. Otoczmy nasz kraj różańcem. Stańmy wszyscy 7 października do modlitwy w 100. rocznicę objawień w Fatimie, w święto Matki Bożej Różańcowej, w pierwszą sobotę miesiąca. Odpowiedzmy na wezwanie Matki Bożej, odmówmy wspólnie cztery części różańca, błagając o ochronę, pokój i nawrócenie. Razem módlmy się o ratunek dla naszej Ojczyzny i świata.

W Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej zgromadzimy się o 10.30 na katechezie, potem o 11.00 będziemy modlić się w czasie mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego (będzie to też Jego pożegnanie z nami, a dla nas okazja do wyrażenia Mu wdzięczności i życzeń). 

          Po mszy św. nabożeństwo eucharystyczne i pierwsza część różańca, po czym ruszymy z pielgrzymką do Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie. Po drodze też modlić się będziemy na różańcu.

 

W naszej wspólnocie parafialnej to dzień odpustu. Wierni z kapłanami będą polecać wszystkie zalecane intencje w czasie mszy św. a także w różańcu, który będziemy odmawiać po mszach o 8.00, 10.00, 12.00 i 18.00.

 

Do włączenia się we wspólną modlitwę tego dnia serdecznie zachęcam i zapraszam.

Słowo duszpasterzy

"Życie parafii koncentruje się w wielu grupach, we wspólnotach modlitewnych, liturgicznych, charytatywnych, kulturalnych, sportowych. Każdy może w nich znaleźć miejsce dla rozszerzenia swoich zainteresowań, a także dla pogłębienia wiary. (...) Ale wszystko, co dzieje się [w parafii], ma się dokonywać „przy ołtarzach”, ma ku ołtarzowi prowadzić. Życie wspólnot działających w parafii — zarówno tych związanych bezpośrednio z liturgią, katechezą czy modlitwą, jak też i tych, które promują kulturę czy sport — jest prawdziwie owocne, budujące człowieka, gdy w ostatecznym rozrachunku przybliża go do Chrystusa." (Jan Paweł II, podczas odwiedzin naszej parafii w 1987 r.)

Czym są grupy parafialne ?

Grupy parafialne tworzą małe wspólnoty ludzi, którzy poprzez konkretną pracę pragną pogłębiać swoją relację z Panem Bogiem. Pozwalają one na nowo odkryć Jezusa i podążać jego śladami.

W tych grupach czeka miejsce dla Ciebie.

W dzisiejszym świecie, w którym tak często czujemy się samotni i wyobcowani wspólnota daje szansę odnalezienia własnego miejsca w życiu, odkrycia jego sensu i jego wartości jaką może być praca na rzecz pogłębiania swojej wiary. Pamiętajmy również, że każda wspólnota buduje więzi międzyludzkie, które nie raz mogą przydać nam się w życiu.

Odpowiedzialność za parafię:

Największą odpowiedzialność za parafię ponosi proboszcz. Jednak każdy z parafian również odpowiada za tę wspólnotę. Parafia jest wielką rodziną. Stąd też każdy powinien czynić wszystko co możliwe dla jej duchowego rozwoju. Warto, abyś zaangażował się czynnie w życie tej wspólnoty. Na Ciebie czekają grupy tu działające; Twoja obecność może je bardzo ubogacić. Pamiętaj w swojej osobistej modlitwie o sprawach naszej parafii.

W naszej parafii są następujące wspólnoty i mają spotkania:

Ruch Rodzin Nazaretańskich – środa po Mszy św.

Ekipa Notre Dame – raz w miesiącu po uzgodnieniu

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM) – każdy czwartek po Mszy św. o godzinie 1800

Odnowa w Duchu Świętym – każdy poniedziałek po Mszy św. o godzinie 1800

Miniestranci – w każdą sobotę o godzinie 900 zbiórka

Scholka młodzieżowa – w każdą sobotę o godzinie 1400

Domowy Kościół – spotkania raz w miesiącu po uzgodnieniu terminu.

 

Close Open