Garść ciepłych myśli o dobroci. Tuż przed Bożym Narodzeniem

Jesteśmy w okresie przedświątecznym. I choć mamy na głowie mnóstwo różnych obowiązków, to dobrze wiemy, że w Bożym Narodzeniu chodzi jednak o coś więcej niż tylko czyste okna czy 12 potraw na wigilijnym stole.

Końcówka roku i przygotowania do świąt dają się każdemu we znaki. Na głowie mamy masę projektów, które należy domknąć, dokupić ostatnie prezenty czy posprzątać tę konkretną szafkę w domu. A przecież jeszcze zapomnieliśmy o mące na uszka. A wiadomo, że święta bez uszek to nie święta… Ratunku!  I właśnie w tym szaleństwie dzieje się największa tajemnica, jaka miała miejsce na naszym globie – niebawem narodzi się sam Bóg, aby być przy nas i z nami. A czy my jesteśmy przy Nim? Gdzie są nasze serce dzisiaj, teraz?

Nawet adwentowe rekolekcje czy spowiedź wydają się być tak naprawdę początkiem tego, do czego powinna nas wezwać pamiątka narodzin Jezusa. Pewnie czujecie podobnie.

Adwent to początek

Św. Jan Chrzciciel nawoływał dwa tysiące lat temu, aby prostować ścieżki dla Pana. Ten głos dociera także do ludzi naszych czasów i rozbrzmiewa przez cały Adwent. I niech się niesie jak najdłużej. Przecież nie ma człowieka na tej ziemi, który nie potrzebowałby czegoś w sobie zmienić na lepsze. Ja potrzebuję!

Macie pomysł co zrobić, aby wyjść naprzeciw słów Jana Chrzciciela? Ja wierzę, że najpiękniejszym owocem zmiany i nawrócenia jest konkretny czyn – zauważenie drugiego człowieka, wyjście naprzeciw jego potrzebom i odpowiedzenie na nie z miłością.

Odpowiedzmy czynem

„Wielkim złem jest nieczynienie żadnego dobra” jak mówił św. Franciszek Salezy. Niech w tym przedświątecznym zabieganiu nie zabraknie nam okazji do tego, by obdarować nią naszych bliskich i potrzebujących. Jeśli się nam to uda, z pewnością będzie to szczególny owoc tegorocznego Bożego Narodzenia.

 

Adwent: po co czekać na coś, co już się wydarzyło?

Rozpoczął się nowy rok liturgiczny. Znowu nastał Adwent. Przypomina, że do drzwi puka już Boże Narodzenie, znowu trzeba będzie łamać sobie głowę nad znalezieniem prezentów, nie mówiąc już o strachu, że te wydatki nas zrujnują. Jest w tym jednak coś dziwnego. Tak, czekamy na powrót Chrystusa w Jego chwale, w dniu Sądu Ostatecznego, w dniu, gdy nasze ciała razem z Nim zmartwychwstaną. To oczekiwanie jest zrozumiałe, wyraża przyszłość i nadzieję. Dlaczego jednak mamy wyczekiwać narodzin, które już miały miejsce?

Prawdę mówiąc, Adwent nie jest oczekiwaniem. Jak możemy czekać na Tego, który wcielił się na zawsze? On nas uprzedza we wszystkim. Jeśli mówimy o oczekiwaniu, mamy na myśli liturgiczny punkt widzenia – rozpoczyna się nowy rok, który pozwala nam przeżyć wszystko to, co przeżył Jezus, przyjąć łaski, które nam wszystkim zostawił.

Oczekiwanie ma w sobie coś teatralnego, niesie w sobie pewną naukę; jest pamięcią o tajemnicach, celebrowaniem kolejnych etapów historii Zbawienia. To oczekiwanie nie każe na nic czekać. Pozwala nam wejść w obecność Tego, który przychodzi każdego dnia i chce obdarzać nas swoją łaską. To On na nas czeka.

Potrzebujemy pewnego rytmu, potrzebujemy zaczynać na nowo, podobnie jak dzieci, które wraz z początkiem roku szkolnego tak lubią otworzyć nowy zeszyt. Życie modlitewne, wypalone letnimi promieniami słońca, potrzebuje nowego początku, długo odwlekanego w czasie.

Nie chodzi o to, by robić ciągle to samo, ale by się w to zagłębić. A jak możemy coś zgłębić, nie powtarzając się? Wsłuchując się w czasie mszy świętej z większą uwagą we wspaniałe w tym czasie słowa Ewangelii. Należy się także do nich przygotować, powracać do nich i żyć nimi w czasie tygodnia.

 

Trzy słowa klucze, które nadadzą rytm Adwentowi

Modlitwa, ubóstwo i cierpliwość powinny stać się naszymi przewodnikami na drodze do Bożego Narodzenia.

  • Modlitwa – zawsze i przede wszystkim. Rodzinna i osobista. Potrzeba, abyśmy w czasie tych czterech tygodni, które dzielą nas od Bożego Narodzenia, poświęcili więcej czasu na modlitwę. To możliwe dla każdego, każdy jednak musi sam stwierdzić, jak to zrobić. Prośmy o pomoc Matkę Bożą, która przeżyła dziewięciomiesięczny „Adwent”, od Zwiastowania do Narodzenia. Nie wahajmy się sięgnąć po różaniec – modlitwę maluczkich i ubogich. Rozważajmy fragmenty Słowa Bożego, które Kościół daje nam do słuchania w czasie Adwentu. Powtarzajmy, na przykład w czasie rodzinnej modlitwy psalmy, które mówią o oczekiwaniu i nadziei Ludu Bożego.
  • Ubóstwo – wystarczy spojrzeć na żłóbek i prostotę pasterzy, którzy jako pierwsi zostali zaproszeni na spotkanie Mesjasza, aby zrozumieć, że potrzeba nam ubogiego serca, aby zacząć zgłębiać tajemnicę Bożego Narodzenia. A to zakłada uwolnienie się od swoich bogactw. Ma je każdy z nas, zarówno 4-latek, jak i 50-latek. Nie są może warte tyle, co złoto, ale tworzą przeszkodę między Bogiem a nami. Adwent jest czasem ogołocenia.
  • Cierpliwość – w czasie Adwentu zaproszeni jesteśmy do medytacji nad długim wyczekiwaniem Ludu Wybranego, który przez tysiąclecia pragnął nadejścia Mesjasza. Stary Testament przypomina nam, że Bóg potrafi się nie spieszyć, a przede wszystkim, jest nieskończenie cierpliwy i miłosierny. Jego lud (jak i każdy z nas) może dać Mu tysiąc powodów do tego, by zrezygnował ze swojego projektu miłości, a Bóg nigdy nie powie: „I na co to wszystko? Nic z tego nie będzie!” Cierpliwości uczę się każdego dnia, kiedy potrafię ze spokojem i radością przyjąć przeszkody, opóźnienia, komplikacje, kiedy godzę się iść w tempie najsłabszego, kiedy powierzam w ręce Boga cały lęk i niepokój o przyszłość, aby w pełni żyć chwilą obecną. Dajmy więc sobie czas, by dobrze przygotować się na Boże Narodzenie!

 

Król na krzyżu, w cierniowej koronie. Jakież to królestwo za nim stoi?

Nie ma chyba bardziej paradoksalnego tytułu wobec powieszonego na szubienicy krzyża skazańca. Oto król! Ten, który ma władzę. Jak pogodzić te słowa z widokiem konającego w konwulsjach zmasakrowanego człowieka? Jakież to królestwo za nim stoi? Jaką potęgą dysponuje Władca? „Królestwo moje nie jest z tego świata” – usłyszał rzymski namiestnik, mający wydać skazujący wyrok. Dziwimy się, że nie zrozumiał? A cóż my pojmujemy z królestwa Jezusa? Tak łatwo chcielibyśmy wpisać Jego królestwo w nasze, „z tego świata” pochodzące koncepcje.

Jednak Chrystus nie pozwoli uczynić się politycznym mesjaszem, reprezentującym poglądy swoich wyborców. Nie da się zapisać do żadnej partii. Nie będzie królem jednego, choćby najpobożniejszego narodu. To jedynie my możemy stać się uczestnikami Jego królestwa. Możemy, jeśli zaakceptujemy jego prawa. „Królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju” – mówią o nim słowa dzisiejszej liturgii. Takie królestwo – „nie z tego świata” – zainaugurował w tym świecie Jezus Chrystus – Król Wszechświata. Z tronu krzyża. Król w cierniowej koronie.

Ostatnia niedziela roku liturgicznego to Uroczystość Chrystusa Króla. To najlepsza chyba okazja, aby zastanowić się i odpowiedzieć w sercu czy Ty możesz nazwać Go Królem swego życia, i co o tym świadczy? Czy Twoja codzienność to potwierdza?

Ślub i wesele w piątek? Jak to wygląda w świetle kościelnego prawa i zwyczajów?

Z wielu różnych powodów, wśród których te finansowe wcale nie są najmniej ważne, coraz więcej par chce zawierać sakramentalne związki małżeńskie w piątki. Niedawno przez sieć znów przetoczyła się fala tekstów wyrażających zdumienie, czy wręcz oburzenie faktem, że „księża robią problemy” parom chcącym wziąć ślub i urządzić wesele w piątek. Konferencja Episkopatu Polski dekretem z 13 marca 2014 roku promulgowała nowe brzmienie czwartego przykazania kościelnego, które odnosi się do interesującego nas zagadnienia: „W  miejsce dotychczasowego zapisu, który brzmi: «Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach» – przyjęto nowe brzmienie: «Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach»”. Do dekretu dołączono od razu wykładnię nowych zapisów, w której czytamy: „Nowelizacja zapisu czwartego przykazania nie zmienia w niczym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni «modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość» (zob. kan. 1249-1250). Wyjątkiem są jedynie przypadające wtedy uroczystości. Jeśli zatem w piątek katolik chciałby odstąpić ze słusznej przyczyny od pokutnego przeżywania tego dnia, winien uzyskać odpowiednią dyspensę”. Krótko mówiąc, zwyczajną dyscypliną Kościoła jest przeżywanie każdego piątku jako pamiątki męki i śmierci Chrystusa. Z tego względu nie jest to właściwy dzień na urządzanie zabaw (w tym wesel). Również celebracja zaślubin, wydarzenie z natury radosne, akurat w piątek nie wydaje się najszczęśliwszym pomysłem. Oczywiście w poszczególnych przypadkach różne racje mogą przemawiać za ślubem i weselem w piątek. Jest to jednak za każdym razem odstępstwo od ogólnie obowiązującej zasady i „pójście na rękę” młodym przez Kościół, reprezentowany przez konkretnego duszpasterza. Proboszcz parafii, w której młodzi pragną zawrzeć związek małżeński może udzielić im dyspensy i wyrazić zgodę na ślub w piątek. Jednak za każdym razem jest to pewna „duszpasterska uprzejmość”, za którą powinny stać sensowne racje.

Osobną dyspensę młodzi powinni uzyskać od proboszcza parafii, na terenie której odbywać się będzie przyjęcie weselne. Zwłaszcza, jeśli zamierzają serwować dania mięsne. W tym celu najlepiej udać się do niego osobiście lub przynajmniej zadzwonić.