Czy Komunię można przyjąć więcej niż raz dziennie?

 

Wielu z nas jest prawdopodobnie przekonanych, że Komunię świętą można przyjąć tylko raz dziennie. Otóż praktyka i katecheza na ten temat zmieniały się w ciągu wieków. Od chrześcijan pierwszych stuleci, którzy po niedzielnej Eucharystii zabierali konsekrowany chleb do domu, by spożywać go w ciągu tygodnia; poprzez świętą królową Jadwigę Andegaweńską, która przyjmowała Komunię bodajże cztery razy do roku i było to w jej przypadku wyrazem szczególnej jak na te czasy gorliwości i głodu eucharystycznego; aż po dzień dzisiejszy, kiedy Kościół zachęca swoje dzieci, by przystępowały do stołu eucharystycznego nie tylko w niedziele, ale najczęściej jak tylko mogą.


Wyobraźmy sobie kogoś, kto posłuszny tej zachęcie codziennie przychodzi na mszę świętą i przyjmuje Komunię – dbając oczywiście o to, by być w stanie łaski uświęcającej, czyli bez grzechu ciężkiego na sumieniu. Czy może on przyjąć Komunię jeszcze raz tego samego dnia? Otóż może.

Kodeks prawa kanonicznego w kanonie 917. mówi: „Kto przyjął już Najświętszą Eucharystię, może ją ponownie tego samego dnia przyjąć jedynie podczas sprawowania Eucharystii, w której uczestniczy”. Zapis ten oznacza, że prawodawca kościelny przewiduje możliwość przystąpienia do Komunii więcej niż raz dziennie. Zastrzega jednak, że ponowne przyjęcie przez wiernego Najświętszego Sakramentu może mieć miejsce jedynie w ramach uczestniczenia przez niego w całej mszy świętej. Chodzi więc o ukazanie ścisłego związku przyjmowania Komunii z uczestnictwem w Eucharystii, aby uniknąć sytuacji, w której dla kogoś Komunia święta stałaby się prywatnym aktem pobożności, wyizolowanym z całości życia liturgicznego Kościoła. Motywowany taką źle rozumianą i przeżywaną pobożnością mógłby ktoś próbować „kolekcjonować” Komunie święte, wpadając do kolejnych kościołów jedynie na ten moment mszy lub domagać się od szafarzy udzielania jej wielokrotnie o różnych porach dnia.

 

Dwa razy, czy więcej?

 

Ponieważ Kodeks mówi: „może ją [Najświętszą Eucharystię w Komunii] ponownie tego samego dnia przyjąć”, nie precyzując ile razy, to nie da się z tego zapisu wywnioskować, że dopuszczone jest jedynie dwukrotne przystąpienie do Komunii jednego dnia. Co do litery prawa wynika stąd, że wierny, który przyjął już danego dnia Komunię, może przyjąć ją jeszcze tyle razy, ile razy uczestniczyć będzie w celebracji mszy świętej.

Warto jednak zadać sobie pytanie: Po co? Oraz: Czy to ma sens? Odpowiedzi na nie zależne będą już jednak od konkretnej sytuacji i duchowego „poukładania” konkretnej osoby.

Inna jest sytuacja staruszki, która przytula swoją samotność do Jezusowej obecności w Eucharystii, pozostając na kolejnych trzech porannych mszach; inna kogoś, kto „przypadkowo” trafił na drugą mszę w ciągu dnia lub pojawiła się nagle intencja, w której pragnie się pomodlić i przyjąć Komunię. A jeszcze inna osoby, dla której własna neurotyczna pobożność (w tym uczestniczenie w mszy i przyjmowanie Komunii) stanowi formę ucieczki od problemów i obowiązków.