Znaczenie przygotowania do sakramentu bierzmowania w rodzinie

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest bez wątpienia ważnym wydarzeniem na drodze wiary. Zaangażowanie i zatroskanie rodziców, którzy są autorytetem dla dziecka jest nie do zastąpienia. W niesieniu pomocy, w przygotowaniu do przyjęcia sakra­mentu bierzmowania przez dzieci, rodzice powinni być pierwsi, ponieważ zobowią­zali się do tego prosząc o chrzest swojego dziecka.

Fundamentalnymi zadaniami rodziców na drodze przygotowania dzieci do bierzmowania są:

Zwracanie uwagi na zachowanie dzieci w szkole i poza nią. Nie można sobie wyobrazić kandydata do bierzmowania, który otrzymuje ocenę naganną z zachowania, lub na którego permanentnie są skargi. Świadectwo kandydata do bierzmowania polega także na dobrym zachowaniu.

Troska o religijne życie rodziny, w którym uczestniczą zarówno dzieci, jak i rodzice. Religijne życie, to między innymi codzienna modlitwa, niedzielna Eucharystia, szacunek dla spraw wiary i sumienia w dyskusjach, decyzjach, komentarzach. Często bywa tak, że rodzice wysyłają dzieci do kościoła, a sami rezygnują z tej praktyki, ponieważ mówią, że są zmęcze­ni i nie mają czasu. Efekt takiego działania jest do przewidzenia. Dzieci przy najbliższej okazji, przy najmniejszej trudności zrezygnują z pójścia do kościoła twierdząc, że „miały ciężki tydzień w szkole, są zmęczone, koledzy proponują coś bardziej interesującego, nie mają nowego ubrania, nie czują potrzeby”. Bez wątpienia takie argumenty padałyby rzadziej, gdyby dzieci widziały rodziców znajdujących czas dla Boga nawet wte­dy, gdy to wymaga zmiany planów, rezygnacji z przemijających drobia­zgów, gdyby byli wprowadzeni we wspólne przeżywanie niedzieli jako dnia szczególnej dyspozycyjności człowieka wobec Boga.

Troska o udział dzieci w katechizacji oraz umiejętność podejmowania w rozmowach tych spraw i zagadnień, z którymi dziecko wraca do domu z tych zajęć. Nie tylko przed Pierwszą Komunią Świętą rodzice pomagają dziecku zrozumieć prawdy wiary i sytuacje życiowe. Nie mogą oczekiwać, że wyręczą ich we wszystkich trudnych sytuacjach inni, czyli nauczyciele, katecheci, koledzy, znajomi. To rodzicom najbardziej musi zależeć na pra­widłowym formowaniu swoich dzieci. Dlatego trzeba czynić wszystko, co jest w granicach możliwości, aby nie bać się kiedyś wyrzutów sumienia z powodu zawinionych zaniedbań.

Oczekiwanie na dzień bierzmowania – powinno być widoczne w modli­tewnym towarzyszeniu młodzieży. Nasza parafia organizuje spotkania oraz celebracje dla kandydatów, dlatego warto wtedy być na tych na­bożeństwach. Ponadto warto zachęcać młodzież do udziału w innych nabożeństwach, systematycznej spowiedzi, uczestnictwa w pierwszych piątkach miesiąca, wchodzenia na drogi modlitwy tekstami Pisma Świę­tego, modlitwy spontanicznej, adoracji. Warto na nowo podjąć lub nadal podtrzymać praktykowanie np. pierwszych piątków miesiąca, odrodzić własną gorliwość, pokazać, że i dla rodziców bierzmowanie dziecka jest niesłychanie ważne i chce się je przeżyć w kategoriach wiary.

Bardzo ważne jest, aby rodzice wspomagali swoje dorastające dzieci w przygotowaniu do przyjęcia  sakramentu bierzmowania. Najlepszą formą wsparcia ze strony rodziców będzie ich własne świadectwo życia chrześcijańskiego.