10 rad św. O. Pio jak dobrze przeżyć Wielki Post

Wielki Post to czas nawrócenia i przygotowania na przyjście zmartwychwstałego Chrystusa. Staramy się wtedy zrobić coś, aby stać się lepszym człowiekiem. Często nie mamy jednak na to pomysłu. O. Pio podpowiada, jak dobrze przeżyć ten wyjątkowy okres.                                                                                                                            

1. Postaraj się o cierpliwość. Jak czytamy w Listach o. Pio, “Z prostotą kroczcie drogą Pana i nie zadręczajcie waszego ducha. Trzeba, abyście znienawidzili wasze wady, ale czyńcie to z umiarkowaną nienawiścią, a nie gniewnie i nerwowo. (…) Z braku cierpliwości wasze niedoskonałości zamiast zanikać, rozrastają się coraz bardziej, gdyż niepokój i zatroskanie o pozbycie się ich, powoduje ich umocnienie”.                                                            

2. Skup się na miłości, a nie grzechu. “Nie zamęczaj się tym, co rodzi zmartwienia, niepokoje i zgryzoty. Potrzeba tylko jednego: wznieść ducha i kochać Pana Boga”                                

3. Zadbaj o innych. „Niech twoje pojawienie się gdziekolwiek będzie zawsze tak taktowne i delikatne, jakby było uśmiechem Boga”.                                                                                      

4. Myśl o swoich celach i pragnieniach.“Twój wysiłek i twa uwaga niech zawsze będą zwrócone na to, abyś miał właściwą intencję. Powinieneś ją mieć w pracy i w walce zawsze mężnej i wspaniałomyślnej z podstępami złego ducha”.                                                       

5. Nie zapominaj, że Chrystus jest z Tobą cały czas.  „Niech cię nie przerażają liczne zasadzki tej piekielnej bestii. Pan Jezus, który zawsze jest z tobą, będzie walczył razem z tobą. Nie dopuści nigdy, abyś upadł i został pokonany”. “Nie zdawaj się nigdy na siebie samego. Wszelką ufność pokładaj tylko w samym Bogu”.                                                                  

6. Pamiętaj o Bożym miłosierdziu. „Przerażająca jest sprawiedliwość Boża. Ale nie zapominajmy, że również Jego miłosierdzie jest nieskończone”.                                                       

7. Nie trać nadziei. “Nie osiąga się zbawienia bez przejścia przez burzliwe morze, które ustawicznie grozi utonięciem. Górą świętych jest Kalwaria. To z niej przechodzi się na inną górę, która nazywa się Tabor”.                                                                                                           

8. Módl się. „Módl się i ufaj! Nie denerwuj się! Niepokój nie służy niczemu. Bóg jest miłosierny i wysłucha twoją modlitwę”.                                                                                                 

9. Nie zapominaj, że modlitwa to najlepsza metoda na pocieszenie. „Najlepszym pocieszeniem ducha jest umocnienie pochodzące z modlitwy”.                                                     

10. Ciągle miej miłość przed oczami. „Gardź pokusami, a utrapienia obejmuj z miłością.  Pozwól wiać wiatrowi i nie myśl, że szelest liści jest zgrzytem broni”.

Może i nam te myśli przydadzą się ku refleksji, by dobrze i owocnie przeżyć Wielki Post…