Minął kolejny rok…

Zaglądnijmy do naszych wydarzeń minionego roku.  Kilka liczb, statystyk i faktów… Radością zazwyczaj są narodziny dziecka. Choć już coraz częściej słyszymy o strasznych przestępstwach dokonanych wobec niewinnych, bezbronnych dzieci. Dziękujemy dobremu Bogu ; u nas ochrzciliśmy 89  małych dzieci (w ub. roku 81).  Do Stołu Pańskiego w dniu I Komunii św. przystąpiło 36 dzieci (w ub. roku 101). Co do kontynuacji  tak wspaniałego życia z Chrystusem Eucharystycznym u wielu dzieci i ich rodziców mamy niestety spore zastrzeżenia. Rycerzami Chrystusa poprzez Sakrament Bierzmowania stało się 149 młodych parafian (w ub. roku 72) – było to w dniu 19 marca br. Drodzy rodzice i świadkowie popatrzcie czy jeszcze zostało w nich coś  z tego rycerstwa, z męstwa i pobożności. Dlaczego nie widzimy ich  wszystkich na niedzielnej Mszy św.? Smutkiem naszym jest duża ilość naszych parafian żyjących w związkach niesakramentalnych. Ślubów u nas było 32. To i tak o 10 więcej niż w ub. roku.  W tym roku odwiedziliśmy chorych w czasie rekolekcji, w pierwsze piątki miesiąca i w czasie choroby 558 osób.   Do Pana odeszło kończąc swoja ziemską pielgrzymkę 119 osób w tym wielu, niestety (76), bez pojednania z Bogiem, bez sakramentu chorych. Pamiętajmy o naszych drogich zmarłych w stałej modlitwie w domu, w kościele i przy grobie. Znamy ten ból, ale i nadzieję u miłosiernego Boga.  W naszym kościele w ub. roku udzielono ponad 180 000 Komunii św. – jesteśmy wdzięczni wszystkim tym parafianom , którzy nawet codziennie przychodzą do kościoła na Msze św. , pokrzepiają swe ludzkie siły Boskim Chlebem. Nasze wyrazy wdzięczności kieruje do tych pierwszo-piątkowych i pierwszo – sobotnim, w różnym wieku przybywającym do świątyni. Wasz udział w Chrystusowej Uczcie staje się waszą mocą,  jest pomocą dla tych, którym ofiarujecie modlitwę i Komunie  św., jest budującym przykładem dla innych nie mających odwagi i siły do częstego spotykania się z Chrystusem.                                                                                                                                                                                

   To czego dokonaliśmy z prac gospodarczych w minionym roku, to przede wszystkim : dalsze prace przy renowacji ołtarzy w naszej Bazylice, rozpoczęliśmy budowę domu parafialnego, a jest to owocem naszej wspólnej troski, ofiarności . Bogu niech będą dzięki  wam, ofiarodawcom, że w tych trudnych czasach, udało nam się tyle dobra dla naszej wspólnoty, dla świątyni wykonać. Wielkie wyzwanie finansowe dla nas to nasz augustowski cmentarz.. Na szczęście w nowy rok weszliśmy bez żadnych długów i z wielką wiarą i nadzieją spoglądamy w przyszłość.

Niech Dobry i Wszechmogący Bóg pobłogosławi naszą Wspólnotę Parafialną, aby Nowy Rok Pański 2020 był dla nas pomyślny i owocny !!!