SŁOWO OD PROBOSZCZA  -  II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 03.01.2016 r.

szopka

 

Kolęda

Już jutro kapłani zaczną odwiedzać domy wiernych, spełniając swój pasterski obowiązek. Będą odwiedzać domy: biednych i bogatych, zdrowych i chorych; zadowolonych i malkontentów; domy rodzin wielodzietnych i zamieszkane przez osoby samotne. Wszędzie zaniosą Boże błogosławieństwo zgodnie z poleceniem Chrystusa, który powiedział o odwiedzinach domostw ludzkich przez apostołów: „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który mnie posłał”. 

Kapłani udający się z wizytą kolędową do swoich parafian interesują się życiem swoich parafian, a przede wszystkim ich życiem religijnym co jest sprawą oczywistą. Idą  jako wysłannicy Kościoła, a nie jako osoby prywatne. Jest też oczywiste, że im bardziej rodzina jest związana z Kościołem, im większy panuje w niej duch chrześcijański i im głębsza jest jej religijność tym bardziej przeżywa to spotkanie z oficjalnym sługą Kościoła i bardziej się cieszy z tego spotkania.

Chciałbym też dziś przygotowując kolędę powiedzieć, że wizyta kapłanów i błogosławieństwo, które zostawią w domu nie jest formalnym usankcjonowaniem grzechu, który za zgodą gospodarzy rozgościł się w ich domu (np. konkubinat, pijaństwo, złodziejstwo, ateizm itp.). Będą, pewnie i tacy, którzy jak zwykle poszukają w przyjęciu kapłana w domu usprawiedliwienia dla swojej postawy moralnej. Wpuściłem go to jestem chrześcijaninem i zachowuję wszelkie prawa w Kościele. Jedno zawsze – prawo do nawrócenia! I na razie nic więcej! Będziemy wdzięczni za wszelkie okazane zainteresowanie życiem i sprawami całej parafii a zwłaszcza propozycjami, które mogą poprawić cokolwiek, co dotyczy całej naszej wspólnoty.

Polecam już dziś modlitwie wszystkich, których dane nam będzie odwiedzić, z którymi porozmawiamy, ale szczególnej modlitwie polecam tych, których serca są zamknięte a i domy też pewnie będą, bo za wszystkich czujemy odpowiedzialność przed Bogiem, a o­ni potrzebują modlitwy najwięcej. 

„Chryste, nasz Zbawicielu, który zająłeś ostatnie miejsce na tej ziemi i dałeś nam wzór życia w miłości, prosimy: zamieszkaj w każdym domu naszej parafii i zjednocz wszystkich parafian w Twej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.” 

 

Ks. Wojciech