45-rocznica śmierci ks. infułata Antoniego Jagłowskiego

Już od niemal 1600 lat Europa może cieszyć się i dziękować Bogu za wyjątkową postać swego Patrona - św. Benedykta z Nursji, który potrafił ją wyprowadzić z cywilizacyjnego chaosu czasów upadku Cesarstwa Rzymskiego i osadzić na mocnym fundamencie chrześcijańskich wartości, ewangelizując piórem i pługiem nasz kontynent. Ten właśnie Święty jest również Zakonodawcą Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek, które 102 lata temu powstało na Podolu, a od czasów powojennych posługuje na terenie dzisiejszej Diecezji Ełckiej. Tej benedyktyńskiej wspólnocie - od początków jej istnienia - towarzyszył ks. Infułat Antoni Jagłowski, kapłan związany z tą ziemią i tą świątynią, którego wspominamy w 45 rocznicę śmierci. Spoczywa on na naszym augustowskim cmentarzu.

Z tej okazji zapraszamy wszystkich do udziału w uroczystej Liturgii sprawowanej w niedzielę 15 września 2019 r., którą o godz. 11.40 poprzedzi montaż słowno-muzyczny przybliżający Osobę Czcigodnego Kapłana. Po Eucharystii udamy się na cmentarz, by wraz z siostrami benedyktynkami i Rodziną ks. Jagłowskiego, uczestniczyć w okolicznościowym nabożeństwie.

Serdecznie zapraszamy!