Rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny

 W kontekście wydarzeń ostatniego czasu, a także głosów podważających wartość i znaczenie Kościoła, jest dziś szczególnie istotne, abyśmy jako ludzie wierzący sami byli świadomi, czym jest Kościół i jak ważne jest nasze miejsce w tej wyjątkowej wspólnocie.

Nieocenioną pomocą w kształtowaniu serc młodego pokolenia jest katechizacja. Od wielu lat jest ona obecna w polskich szkołach oraz przedszkolach i z powodzeniem wspomaga wychowawczą funkcję szkoły. Doświadczenie tego czasu świadczy o tym, że nauczanie religii w szkole sprzyja pełnemu rozwojowi młodego człowieka. Katecheza wzbogaca nasz edukacyjny krajobraz o nowe treści, a także, o czym nie można zapomnieć, posiada silny wymiar wychowawczy, wnosząc w życie szkoły i jej uczniów motywację w kształtowaniu dojrzałych osobowości. Dzisiaj, u progu nowego roku szkolnego, dziękujemy naszym katechetom za wielkodusznie podejmowaną troskę o mądre i staranne wychowanie.  Czynimy to tym bardziej, że ich wysiłki nie zawsze są należycie dostrzegane i doceniane. Widzimy rolę wszystkich nauczycieli, którzy wkładając swoje serce w proces kształcenia dzieci i młodzieży mają wielki wpływ na wychowanie i rozwój duchowy i ludzki swoich wychowanków.

Poszukując odpowiedzi na pytanie: jak dziś wychowywać, chcę przywołać Świętą Rodzinę z Nazaretu, stanowiącą wzór domowego Kościoła. Zauważmy,  że Maryja i Józef, którym Bóg powierzył wychowanie swego Syna, nie byli pozbawieni codziennych problemów. Wsłuchiwali się jednak w głos Boga i otwierali na Jego obecność. Zwiastując Maryi, że zostanie Matką Zbawiciela, Anioł zwraca się do Niej słowami: „Nie bój się Maryjo…”. Podobnie św. Józef słyszy: nie bój się! Każdy wychowawca przeżywa nieraz obawy jakie towarzyszą komuś, kto czuje ciężar odpowiedzialności związanej z wychowaniem. Warto w takiej sytuacji zaufać Bożej Opatrzności! Jak czuwała Ona nad Świętą Rodziną, tak również nie opuści i nas w tym, co składa się na codzienny trud wychowania.

Kochani Rodzice, prosimy, abyście od najmłodszych lat budowali więź swoich dzieci   z Kościołem, który jest naszym wspólnym domem. Wychowujcie dzieci w duchu zaufania do Kościoła i wskazujcie im ich własne miejsce w tej Chrystusowej wspólnocie. Dołóżcie starań, aby Wasze rodziny stawały się Kościołem domowym. Niech w nim wypełnia się misja nauczania, uświęcania i wzajemnej służby. Dziękujemy z całego serca za Waszą troskę o wychowanie dzieci w wierze Kościoła i zapewniamy, że w tym dziele towarzyszymy Wam wsparciem i modlitwą.

Nowy rok szkolny i katechetyczny to wyzwanie, ale i nowa szansa… Prosimy o modlitwę w intencji dzieci i młodzieży, rodziców i wychowawców o jak najowocniejsze przeżycie tego czasu.