SŁOWO OD PROBOSZCZA  -  I Niedziela Adwentu 2015 r. 

adw

ADWENT – CZUWAJMY I MÓDLMY SIĘ!

 Adwent – to święty czas, kiedy to Kościół zachęca wszystkich wierzących do spojrzenia w trzech kierunkach: - Cofnięcia się do tego, co było, wspominając pamiątkę narodzenia Pana Jezusa; - Do wybiegnięcia ku temu, co czeka nas w przyszłości w czasie powtórnego        przyjścia Chrystusa przy końcu czasów; - Do zastanowienia się nad teraźniejszością, czyli nad tym, jak najlepiej przygotować się na przyjście Chrystusa podczas tegorocznego Adwentu. Czas Adwentu powinien przede wszystkim przypominać nam wydarzenia z przed ponad 2000 lat; pełne tęsknoty oczekiwanie narodu wybranego na przyjście Mesjasza. Chrystus przyszedł na świat, narodził się w Betlejem. Objawił się światu jako Mesjasz Zbawiciel. Dokonał dzieła naszego odkupienia. Założył Królestwo Boże na ziemi. To jest pierwszy wymiar, który w Adwencie wspominamy i świętujemy. Czas Adwentu powinien nam również przypominać o powtórnym przyjściu Chrystusa przy końcu czasów, kiedy to przyjdzie na ziemię, aby dokonać sądu nad żywymi i umarłymi. Stąd też niejednokrotnie pojawiające się w Liturgii adwentowej Jego słowa: “Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy ten czas nadejdzie”. Adwent przypomina nam więc, że na to spotkanie z Chrystusem Sędzią, powinniśmy być w każdej chwili naszego życia przygotowani. Nie wiemy bowiem, w jakiej chwili Pan nadejdzie. Jeszcze istotniejszy i ważniejszy jest trzeci wymiar przeżywania Adwentu. Otóż w Adwencie powinniśmy uświadomić sobie i dziękować Bogu za to, że Jego przychodzenie do nas nie ograniczyło się tylko do tych dwóch wydarzeń w historii zbawienia: narodzin Syna Bożego i Jego powtórnego przyjścia w chwale. Bóg bowiem nieustannie okazuje nam swoją miłość, i przychodzi do nas w każdej chwili naszego życia. Po raz pierwszy przyszedł Bóg do każdego z nas w chwili naszych narodzin, kiedy z miłości powołał nas do życia. W chwili chrztu przyszedł, aby uczynić nas swoimi przybranymi dziećmi. Codziennie przychodzi do każdego z nas przez to, że podtrzymuje nas przy życiu.      W każdym uderzeniu naszego serca możemy usłyszeć Jego: kocham, kocham, kocham... wypowiadane do nas. Przychodzi do nas w każdym dniu otaczając nas dobrymi i kochanymi ludźmi, którzy są Jego posłańcami. Przychodzi do nas przez swoje święte Słowo, które czytamy albo słyszymy w Kościele. Przychodzi przez święte znaki – Sakramenty, które przyjmujemy. W szczególny sposób przychodzi do nas Chrystus w czasie każdej Mszy świętej, kiedy możemy przyjąć Go do serca pod postacią chleba. Nie powinny nas, zatem dziwić słowa Jezusa: “Uważajcie i czuwajcie”, czyli zawsze bądźcie gotowi na Moje przyjście, na to, aby Mnie przyjąć. Uważajmy, zatem i czuwajmy w czasie tegorocznego Adwentu, abyśmy – nie daj Boże – nie usłyszeli kiedyś od Chrystusa słów: wiele razy chciałem przyjść do ciebie ze swoją miłością i łaską, ale zawsze drzwi twojego serca były zamknięte.