Witamy na stronie Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie

NIE MA W ŻYCIU PROBLEMU, KTÓREGO BY NIE MOŻNA BYŁO ROZWIĄZAĆ ZA POMOCĄ RÓŻAŃCA

                                                                                                                              Łucja dos Santos

 

"Jak paciorki różańca przesuwają się chwile, nasze smutki radości i blaski, a Ty Bogu je zanieś połączone w różaniec, Święta Panno, Maryjo pełna łaski..."

 Piękne i proste zarazem są te słowa znanej nam piosenki do Matki Bożej Różańcowej, mówią o naszym przemijaniu, tak jak przemijają pory roku ...szczególnie ta zmiana z lata na jesień wzbudza w wielu z nas uczucie nostalgii, że wszystko przemija przyroda ale i my również... Ale dla nas ludzi wierzących jest pociecha i nadzieja, że Towarzyszem naszej drogi życia, naszego przemijania - Jest On Jezus Chrystus. On nas prowadzi, wskazuje kierunek drogi, daje dobre natchnienia w Słowie od Boga pochodzącym... Trzeba tylko rozbudzać w sobie niegasnącą wiarę w Jego przy nas OBECNOŚĆ... Dopomaga w tym modlitwa również ta zwana  r ó ż a ń c e m !

Każdy z nas już w dzieciństwie otrzymał swój pierwszy różaniec z okazji I Komunii Świętej. A teraz czy mam różaniec? czy modlę się na różańcu? czy różaniec noszę zawsze przy sobie? Czy doceniam w moim życiu modlitwę różańcową ? Stare nasze powiedzenie uczy: "jaka modlitwa - takie życie; jakie życie - taka wieczność" Warto się nad tymi słowami zadumać i wyciągnąć wnioski służące naszemu życiu doczesnemu i wiecznemu...

Zapraszam do wspólnej modlitwy w naszym parafialnym Wieczerniku ...

Różaniec dla dzieci w dni powszednie o godzinie 16.00.

Dla młodzieży i dorosłych codziennie po mszy św. o godz. 18.00.

Close Open