SŁOWO OD PROBOSZCZA

II Niedziela Zwykła 15.01.2017 r.

 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Przed nami mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Stał się on cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W niektórych miejscach inicjatyw jest tak dużo, że Tydzień Modlitw – wbrew swej nazwie – trwa kilka tygodni, a nawet miesiąc. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji.

Pierwsze pomysły międzywyznaniowych modlitw o jedność chrześcijan pojawiły się w XIX w. Tydzień Modlitw w obecnym terminie odbywa się od 1908 r. z inicjatywy ks. Paula Wattsona. Ideę tę w latach 30. XX w. rozpropagował o. Paul Couturier. W tym roku hasłem przewodnim tego czasu będzie : Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas (por. 2 Kor 5,14–20).

Włączmy się i my naszą modlitwą w pragnienie Chrystusa , który prosił w modlitwie Swego Ojca "Aby wszyscy byli jedno".

Ks. kan. Wojciech Jabłoński