1. Bóg w swojej wielkiej miłości nie zostawił nas samych, ale w Jezusie Chrystusie ofiarował nam nowe życie. Niech wielkanocna radość płynąca ze zmartwychwstania Pana będzie udziałem nas wszystkich. Nich Zwycięzca śmierci, piekła i szatana umacnia wiarę, nadzieję i miłość w naszych rodzinach i społecznościach, wspomaga na drogach codzienności, oraz oświeca blaskiem swojej prawdy.

Msze św. w święta wg. następującego porządku:

Niedziela: 6.00, 9.15, 10.30, 12.00 i 18.00.

Poniedziałek: 6.00, 8.00, 9.15, 10.30, 12.00 i 18.00.

 

  1. Serdeczne słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich, którzy przygotowali dekoracje świąteczne w naszej Bazylice, a także do wszystkich, którzy włączyli się w przygotowanie celebracji Triduum Paschalnego i liturgii świątecznej. Za wszelką pomoc i okazane dobro niech Bóg hojnie wynagrodzi Was swoją łaską i błogosławieństwem. Szczególne słowa wdzięczności kieruję ku naszym księżom, wikariuszom i seniorom, za trud i gorliwą służbę w całym Wielkim Poście, a szczególnie w ostatnich dniach. Kończy też czas swojej praktyki diakon Paweł, któremu za wszelkie dobro, pomoc i wspólną modlitwę też dziękujemy, życząc dobrego, owocnego czasu bezpośredniego przygotowania do święceń kapłańskich.

 

  1. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego w liturgii została rozszerzona o oktawę. Jutro poniedziałek w oktawie Wielkanocy – drugi dzień naszego świętowania, taca na KUL.

 

  1. W piątek z racji oktawy Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

  1. Najbliższa niedziela będzie Drugą Niedzielą Wielkanocną, czyli Niedzielą Miłosierdzia Bożego, która rozpocznie Tydzień Miłosierdzia. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na działalność Caritas naszej diecezji.

 

  1. We wtorek, 11 kwietnia, o godz. 18.00 będzie odprawiona u nas msza św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej.