1. Dzisiejsza – już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją Niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.

 

  1. Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 16.00 i 17.30 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, o godz. 20.00 jest adoracja krzyża, a w niedziele po mszy św. o godz. 10.30 i 18.00 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali. Wszystkich parafian zachęcam do licznego udziału w tych wielkopostnych nabożeństwach pasyjnych.

 

  1. W tym roku wyjątkowo w poniedziałek, 20 marca, Kościół będzie obchodził Uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Zwykle przypada 19 marca, ale z powodu przypadającej akurat niedzieli zgodnie z zasadami kalendarza liturgicznego została przeniesiona właśnie na poniedziałek. Papież Pius IX w 1870 roku ogłosił go patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętych o godz. 6.00, 6.30, 8.00, 12.00 i 18.00 tego dnia przez wstawiennictwo Opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy się modlić za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, niepewności z powodu braku pracy i środków do godnego życia, warto zwracać się o pomoc do Świętego Józefa nie tylko w dniu Jego święta, ale także w każdy poniedziałek szczególnie w naszej parafii jemu poświęcony. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci.  Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających. Zawiązuje się u nas Bractwo św. Józefa (odbyło się pierwsze spotkanie). Serdecznie zapraszamy mężczyzn z naszej parafii, w każdym wieku na spotkania, które będą się odbywały w drugie i czwarte poniedziałki po wieczornej mszy św. w salce parafialnej.

 

  1. W sobotę, 25 marca, przypada Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Tego dnia Obchodzimy Dzień Świętości Życia. Jest to także Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienie. Takie zobowiązanie będzie można podjąć podczas mszy świętych w tym dniu u nas sprawowanych, a więc o godz.: 6.00, 8.00, 10.00, 12.00 i 18.00. Tego dnia przypada również kolejna rocznica utworzenia Diecezji Ełckiej. Będziemy się więc modlić za naszych biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego i lud wierny.

 

  1. Rozprowadzamy baranki wielkanocne po 7 zł. Dochód przeznaczony na Centrum Senioralne w Suwałkach.

 

  1. Młodzież rozprowadza dziś kartki świąteczne. Ofiara jest dobrowolna.