1. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach pasyjnych: piątkowej Drodze krzyżowej o godz. 16.00 i 17.30, adoracji krzyża również w piątek o 20.00 i niedzielnych Gorzkich żalach po mszy o 10.30 i po mszy o 18.00. Przypominam, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny. Dziś taca na WSD w Ełku. Po mszy o 15.30 spotkanie dzieci klas drugich i ich rodziców.

 

  1. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem.

 

  1. Przez cały Wielki Post podejmujmy wielkopostną akcję trzeźwości. W tym roku trud związany z abstynencją ofiarujemy w intencji dzieci przygotowujących się do przyjęcia pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodzin, aby Chrystus naprawdę i w pełni zamieszkał w ich sercach i aby ta przyjaźń przetrwała wszelkie życiowe próby.

 

  1. W poniedziałek, 13 marca, przypada 10. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Opatrzności Bożej oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie zdołał przeprowadzić Kościół przez burzliwe współczesne czasy.

 

  1. W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność charytatywnych instytucji Kościoła, zwłaszcza „Caritas”, która tak skutecznie, choć bez wielkiego rozgłosu, pomaga najuboższym i będącym w potrzebie w całej Polsce oraz biednym Polakom i umęczonym wojną braciom poza granicami naszej ojczyzny. Tradycyjnie rozprowadzamy baranki wielkanocne. Cena 7 zł.

 

  1. Przeżywamy marzec, można powiedzieć miesiąc Św. Józefa. Pragniemy zaproponować mężczyznom z naszej parafii przystąpienie do Bractwa św. Józefa, które tworzymy w naszej wspólnocie parafialnej. Mężczyźni mają trochę inną naturę niż kobiety, potrzebują innej niż one duchowości, innych wyzwań. W dzisiejszych, trudnych pod wieloma względami czasach bardzo potrzeba, by ludzie o podobnych poglądach, wartościach, wyznający tę samą wiarę mogli się spotkać, rozmawiać, wspólnie się modlić, formować swoje sumienia i odkrywać piękno powołania, które wybrali. Zapraszam mężczyzn w różnym wieku, starszych i młodszych, również tych, którzy może są już w jakiejś wspólnocie, ale chcą odkrywać jeszcze więcej piękno i wartość swojej męskiej natury. Pierwsze spotkanie odbędzie się jutro, tj. w poniedziałek, po wieczornej mszy św. Serdecznie zapraszam.

 

  1. Za tydzień młodzież z naszej parafii rozprowadzać będzie świąteczne kartki.

 

  1. Bóg zapłać za składane ofiary na potrzeby i utrzymanie naszej parafii.

 

  1. W środę o 20.15 wyrusza z kaplicy Jezusa Klęczącego do Studzienicznej pielgrzymka mężczyzn.