1. Bóg w swojej wielkiej miłości nie zostawił nas samych, ale w Jezusie Chrystusie ofiarował nam nowe życie. Niech wielkanocna radość płynąca ze zmartwychwstania Pana będzie udziałem nas wszystkich. Niech Zwycięzca śmierci, piekła i szatana umacnia wiarę, nadzieję i miłość w naszych rodzinach i społecznościach, wspomaga na drogach codzienności oraz oświeca blaskiem swojej prawdy.

          Msze św. w Święta według następującego porządku:

          Niedziela: 6.00, 9.15, 10.30, 12.00 i 18.00

          Poniedziałek: 6.00, 8.00, 9.15, 10.30, 12.00 i 18.00

 

 

  1. Serdeczne słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich, którzy włączyli się w przygotowanie celebracji Triduum Paschalnego oraz dekoracji w naszej świątyni. Za wszelką pomoc i okazane dobro niech Bóg wynagrodzi wam swoją łaską. Szczególne słowa wdzięczności kieruję ku naszym księżom; wikariuszom i seniorom, za trud i gorliwa pracę w całym Wielkim Poście, a szczególnie w ostatnich dniach.

 

  1. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego w liturgii została rozszerzona o oktawę. Jutro poniedziałek w oktawie Wielkanocy – drugi dzień naszego świętowania. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na Katolicki Uniwersytet Lubelski.

 

  1. W piątek z racji oktawy Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

  1. Najbliższa niedziela będzie drugą niedzielą wielkanocną, czyli Niedzielą Miłosierdzia Bożego, która rozpocznie Tydzień Miłosierdzia. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na działalność Caritas naszej diecezji.