1. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu, czyli Niedziela Ad Gentes, która jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Módlmy się dzisiaj za wszystkich pracujących na misjach, aby doświadczali Bożej pomocy i wsparcia ze strony wspólnoty wierzących. Przy wyjściu z kościoła można złożyć ofiarę na misje. Bóg zapłać! Przeżywamy drugą niedzielę miesiąca: o 13.15 na Rynku różaniec w intencji Ojczyzny i pokoju na świecie, po mszy o 15.30 spotkanie z dziećmi klas drugich i rodzicami, a po wieczornym nabożeństwie spotkanie z kandydatami do bierzmowania.

 

  1. Gorzkie żale po mszy o 10.30 i z kazaniem pasyjnym i procesją po mszy o 18.00.

 

  1. Dziś przypada także 9. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Módlmy się za następcę Świętego Piotra, aby dla wszystkich był znakiem miłości Boga i wiernie prowadził Owczarnię Chrystusa na spotkanie z Najlepszym Pasterzem.

 

  1. Zapraszamy na nabożeństwo drogi krzyżowej w piątek o godz. 16.00 i 17.30. Będziemy kroczyć śladami Zbawiciela i wchodzić w tajemnice Jego męki i śmierci. Również w piątek o 20.00 adoracja krzyża.

 

  1. W sobotę, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Święty Józef jest patronem Kościoła powszechnego oraz rodzin chrześcijańskich. Jest także orędownikiem dobrej śmierci. W naszej świątyni Msze Święte tego dnia o godz. 6.00, 6.30, 8.00, 12.00 i 18.00. Zapraszamy na wspólną modlitwę, aby przez wstawiennictwo Oblubieńca Maryi wypraszać Bożą pomoc dla Kościoła, naszych rodzin oraz prosić o łaskę dobrej śmierci dla wszystkich konających.

 

  1. Bóg zapłać wszystkim, którzy w ostatnim czasie starają się, na miarę swoich możliwości, pomagać poszkodowanym w wojnie na Ukrainie. Jeśli ktoś mógłby przyjąć do siebie uchodźców z Ukrainy, prosimy zgłosić to w kancelarii, bądź w zakrystii.