1. Dziś trzecia niedziela Adwentu, Niedziela Radości, od pierwszych słów antyfony na wejście: „Radujcie się zawsze w Panu (…)”. Słowa te zostały zaczerpnięte z Listu Świętego Pawła do Filipian i wyrażają adwentową radość z bliskości Pana. Podkreśla ją również stosowany dziś różowy kolor szat liturgicznych. Dziś po mszy o 15.30 spotkanie dzieci klas drugich i ich rodziców, a po 18.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania.

 

  1. Dzisiaj rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Będziemy wypraszać Bożą pomoc, aby nasze rodziny były środowiskiem wzrostu wiary, nadziei i miłości.

 

  1. Jutro, 13 grudnia, przypada 40 – ta rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce. Módlmy się za wszystkie ofiary tego trudnego czasu naszej historii oraz o Boże błogosławieństwo, a przede wszystkim pokój i zgodę w naszej ojczyźnie.

 

  1. W dniach 16 – 18 grudnia w naszej parafii odbywać się będą rekolekcje adwentowe. Dzięki refleksji nad Bożym Słowem, spowiedzi, wspólnej modlitwie niech przygotują nas do głębszego przeżywania świąt. Proszę, abyśmy tak ułożyli swoje obowiązki, żebyśmy mogli skorzystać z tego daru łaski. Otoczmy modlitwą księdza rekolekcjonistę i spowiedników, i całą naszą wspólnotę. Godziny mszy św.: 6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 16.00 i 18.00.

 

  1. Od piątku, 17 grudnia, rozpoczynamy drugą część Adwentu, która stanowi bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. To także dzień 85. urodzin papieża Franciszka. Pamiętajmy w naszej modlitwie o następcy Świętego Piotra i wypraszajmy obfitość Bożych darów w prowadzeniu owczarni Chrystusowej.

 

  1. Po Mszach Świętych można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy.

 

  1. Roraty codziennie o 6.00. Zapraszamy wszystkich.

 

 

  1. Ze względu na to, że na Rynku dziś odbywa się jeszcze mikołajkowe świętowanie, zapowiadany różaniec za Ojczyznę będzie w naszej Bazylice. Początek o godzinie 13.15.