1. Przeżywamy dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W historii Kościoła dzień Pięćdziesiątnicy był punktem zwrotnym: obdarzeni darami Ducha Świętego apostołowie wyruszyli z wielką żarliwością głosić światu zmartwychwstałego Jezusa. Uroczystość jest dopełnieniem Wielkanocy. Niech w naszym życiu umocnienie darami Ducha Świętego przynosi widoczne owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie, z których będą czerpać ci, których spotkamy w życiu codziennym. Dziś za uroczyste odśpiewanie hymnu O stworzycielu, Duchu, przyjdź oraz po wypełnieniu pozostałych warunków możemy zyskać odpust zupełny. Dziś odpust w Studzienicznej; porządek nabożeństw jest na plakacie w gablocie przed Bazyliką. U nas, jak co roku, ze względu na odpust w Studzienicznej nie ma mszy św. o 15.30.

 

  1. Jutro będziemy obchodzili święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, Głównej Patronki naszej diecezji. Msze św. o godz.: 6.00, 8.00, 10.00, 12.00 i 18.00. To również dzień modlitw Kościoła powszechnego za Kościół w Chinach.

 

  1. W środę 26 maja – Dzień Matki. To dzięki matkom żyjemy, to one troszczyły się, i stale troszczą, o nas, z ojcami kształtują naszą osobowość. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w mszach św. i nabożeństwach, bo w sposób szczególny tego dnia będziemy otaczać modlitwą wszystkie matki naszej parafii i prosić, by w zdrowiu, radości i pokoju serc wypełniały niezwykłą misję miłości wobec każdego człowieka, dzięki której człowiek nigdy nie pogubi się we współczesnym świecie.

 

  1. W czwartek 27 maja pragniemy uczcić Chrystusa, najwyższego i wiecznego Kapłana, jedynego pośrednika u Ojca. Tego dnia będziemy się modlić o uświęcenie tych, których Chrystus zaprosił do kapłańskiej wspólnoty ze sobą przez sakrament święceń.

 

  1. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Uroczystość Najświętszej Trójcy.

 

  1. Powoli zbliża się Uroczystość Bożego Ciała. Procesję przeżywać będziemy podobnie, jak w ubiegłym roku, wokół naszej Bazyliki. Proszę by ołtarze przygotowały Odnowa w Duchu Św., a drugi Kościół Domowy i Equipes Notre Dame.

 

  1. Ksiądz Wiesław odwiedzi chorych z posługą sakramentalną 31 maja (poniedziałek) w godzinach przedpołudniowych.

 

  1. Serdeczne słowa wdzięczności wszystkim, którzy złożyli ostatnio dar swoich serc w postaci ofiary na konto parafialne, lub osobiście. Bóg zapłać.