1. Przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czasu nawrócenia, pokuty, przemiany myślenia i życia. Uczyńmy wszystko, co możliwe, by ten czas nie był dla nas tylko kolejnym Wielkim Postem, ale doprowadził nas do pogłębienia duchowej relacji z Bogiem, który wychodzi nam naprzeciw, aby nas odnaleźć.

 

  1. We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie drogi krzyżowej o godz. 16 i 17.30. Również w piątki, o godz. 20.00 w naszej Bazylice nabożeństwo Adoracji Krzyża. W każdą niedzielę Wielkiego Postu Gorzkie Żale po mszy o 10.30, a także po mszy o 18.00 z kazaniem pasyjnym i procesją. Za udział w gorzkich żalach, a także w drodze krzyżowej możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Oprócz udziału w nabożeństwie należy wypełnić zwykłe warunki uzyskania odpustu: musimy wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, musimy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą i pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

 

  1. Za tydzień Niedziela „Ad Gentes” (Do Narodów). Po mszach św. będą zbierane ofiary na potrzeby misjonarzy, na wspieranie ich działalności charytatywnej, społecznej, kulturowej.

 

  1. Dzisiaj ofiary składane na tacę przeznaczamy szczególnie na ogrzewanie i renowację ołtarza w naszej Bazylice. Szczególne słowa wdzięczności kieruję ku tym, którzy w tym trudnym dla nas wszystkich czasie przekazują swój dar serca na naszą parafię, czy to w kancelarii parafialnej, czy osobiście, czy na konto parafialne. Tym bardziej jest to ważne teraz, gdy zwyczajowo nie odbyła się kolęda, na której wierni przekazywali ofiary na Kościół. Bóg zapłać. Ofiary te zostają wpisane do kartoteki, tak, jak to zawsze było przy kolędzie.