1. W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, oficjalnie kanonizowanych, i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. Radujemy się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy, czy jej pragniemy.

          W naszym kościele msze św. są dziś sprawowane według następującego porządku: 6.00, 8.00, 9.15, 10.30o godz. 12.00 za                     zmarłych.  Po południu, u nas w Bazylice jeszcze msza św. o godz. 18.00 i różaniec za zmarłych.

 

  1. W poniedziałek, 2 listopada w liturgii wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, jest to tzw. Dzień Zaduszny. W naszej parafii porządek mszy św. taki sam jak w Uroczystość Wszystkich Świętych. Nie zapominajmy też, że przez osiem dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

 

  1. Nasza modlitwa za zmarłych w wypominkach i nowennie jak w ubiegłych latach. Nabożeństwo wypominkowe w czasie nowenny od godz. 17.00.

 

  1. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwa w takim samym porządku, jak w ubiegłych miesiącach.
  2. Pamiętamy akcję „Różaniec do granic”. Mamy kolejną taką inicjatywę. W obliczu obecnych wydarzeń, jako ludzie wiary winniśmy zjednoczyć się na modlitwie. W dniach od 1 do 8 listopada organizowana jest powszechna modlitwa różańcowa. Poprzez przebłaganie Boga, za grzech zabijania nienarodzonych i wynagrodzenie cierpienia, jakiego doznały dzieci nienarodzone pragniemy ratować Polskę i świat przed konsekwencjami grzechów. Konsekwencje stają się coraz bardziej widoczne i dotykają nas coraz bardziej. Owocem tej wielkiej modlitwy Polaków może być przywrócenie nadziei, wiary i przyjęcie pokoju Bożego. Zapraszamy do włączenia się.. U nas wspólny różaniec w tych intencjach od 1 do 8 listopada o godz. 11.30. Jeden wyjątek, 1 listopada po mszy wieczornej. Kto nie może modlić się wspólnie, w Bazylice, niech modli się w tych intencjach w domu.