1. W sierpniu tak często nasze myśli i modlitwy kierujemy do Matki Bożej. W nadchodzącą sobotę, 22 sierpnia, będziemy radowali się Maryją – Królową.
  2. Godne i częste przyjmowanie Komunii św. domaga się od nas czynnej miłości do Pana Boga i bliźniego. Trwa jeszcze sierpień – miesiąc modlitwy o trzeźwość naszego narodu. Jednym z przejawów miłości bliźniego może być więc zobowiązanie do abstynencji od alkoholu w celu ratowania innych osób uzależnionych, a także pomoc w podjęciu przez takie osoby decyzji o leczeniu odwykowym. Podejmujmy w tej kwestii osobistą modlitwę i konkretne działania. W każdym czasie i na każdym miejscu miejmy siłę i odwagę przeciwstawić się grzechowi pijaństwa. Maryi – Królowej złóżmy wotum czasowej lub całkowitej abstynencji.
  3. Decyzją Księdza Biskupa, ks. Daniel Kowalski, nasz wikariusz, rozpocznie od nowego roku akademickiego studia specjalistyczne z liturgiki. Powoli kończy więc posługę w naszej wspólnocie. Za tydzień, w niedzielę, na mszy św. o godz. 12.00 będziemy mogli wyrazić mu wdzięczność za jego pracę w naszej parafii. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
  4. Również za tydzień, o 19.00 w naszej Bazylice koncert „Pieśni Kurpiowskie”
  5. Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby, utrzymanie i inwestycje w naszej parafii.