1. Dziś przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 2002 roku w Łagiewnikach: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.
  2. Dzisiaj obchodzimy też patronalne święto Caritas i rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia.
  3. W czwartek, 23 kwietnia, będziemy obchodzić uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski i naszej diecezji. Świąteczny porządek Mszy Świętych w naszym kościele tego dnia będzie następujący: 6.00, 8.00, 10.00, 12.00 i 18.00.
  4. W sobotę, 25 kwietnia, będziemy obchodzić Święto Świętego Marka Ewangelisty. Jednocześnie jest to dzień modlitw o urodzaje.
  5. Przyszła niedziela będzie obchodzona jako Niedziela Biblijna, która rozpocznie następujący po niej Tydzień Biblijny.
  6. Serdeczne Bóg zapłać składam tym, którzy rozumiejąc trudny od strony finansowej czas naszej wspólnoty, złożyli ofiary, bądź przekazali przelewem swoje datki na konto parafii, na utrzymanie i funkcjonowanie naszej wspólnoty. Niech dobroć i ofiarność serc, Bóg hojnie nagrodzi swoim błogosławieństwem i potrzebnymi łaskami. Bóg zapłać !
  7. Z wielką radością przekazujemy informację, iż od jutra tj. od poniedziałku (20.04) wreszcie większa ilość wiernych będzie mogła się gromadzić na mszach św. i nabożeństwach. W naszej Bazylice będzie to 70 osób. W praktyce to będzie wyglądało tak, że w każdej ławce (w nawie głównej, bocznych i ławkach przed prezbiterium) może usiąść jedna osoba. A także przy bocznych ścianach kościoła po jednej osobie między konfesjonałami. Bardzo prosimy, by tak właśnie zajmować miejsca w czasie naszych nabożeństw. Przypominamy o obowiązku noszenia masek w kościele. Tylko księża odprawiający msze św. są zwolnieni z tego obowiązku.