1. Dzisiejsza listopadowa niedziela ukierunkowuje nasze myśli na zmartwychwstanie i życie wieczne. Wspominając w tych dniach naszych bliskich zmarłych, pamiętajmy, że również kresem naszych ziemskich dróg jest wieczna rzeczywistość.
  2. Obchodzimy dzisiaj Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. To okazja do szczególnej pamięci i modlitwy w intencji chrześcijan prześladowanych na całym świecie, a przy wyjściu z kościoła możliwość złożenia ofiary na ten cel.
  3. Jutro, 11 listopada, przypada nasze narodowe Święto Niepodległości. Wspominając czas trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba o tym pamiętać również i dzisiaj, chociaż żyjemy już w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. I dzisiaj musimy myśleć o odrodzeniu się naszego narodu w wielu różnych wymiarach. Chcemy w tym momencie szczególnie pamiętać o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali swoje życie w obronie Ojczyzny. W naszym kościele tego dnia msze św. o godz. 6.00, 8.00, 9.15 – to msza w intencji Ojczyzny i o pokój na świecie pod przewodnictwem naszego Biskupa, potem o 10.30, 12.00 i 18.00. Tego też dnia przypada dzień imienin ks. Marcina. Już dziś składamy mu serdeczne życzenia zdrowia, pokoju, miłości, a szczególnie dalszego Bożego błogosławieństwa i opieki Maryi.
  4. W sobotę, 16 listopada, wspomnienie N.M.P. Ostrobramskiej. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 w intencji rodzin naszego miasta.