Witamy na stronie Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie

  1. „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” – pytanie wybrzmiewające w dzisiejszą niedzielę może znaleźć wiele odpowiedzi. Ostatecznie sprowadza się jednak do pytania o naszą duchową kondycję. Podejmujmy nieustannie trud gotowości na spotkanie z Panem.
  2. Rozpoczęliśmy dzisiaj w Kościele Tydzień Misyjny. Wpisuje się on w trwający w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Przypomnijmy, że został on ogłoszony przez papieża Franciszka dla uczczenia 100. rocznicy ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.

Gościmy w naszej wspólnocie ks. biskupa Jana Ozgę,  a także kleryków z naszego Seminarium Duchownego w Ełku. Dziękując za świadectwo ich posługi, otoczmy modlitwą wszystkie działa misyjne w Kościele. Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary na potrzeby misji.

  1. We wtorek liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Zapraszamy do udziału we Mszach Świętych i wspólnej modlitwy oraz do osobistego sięgania do duchowego dziedzictwa świętego papieża.
  2. Zbliża się czas listopadowej modlitwy za zmarłych. Pamiętajmy o nich we mszach św. i wypominkach.
  3. Polecamy lekturę prasy katolickiej.
  4. W przyszłą niedzielę, ostatnią w miesiącu, na mszy św. o 12.00 modlimy się za jubilatów, którzy w październiku zawierali małżeństwo. Będą mogli odnowić ten sakrament.
  5. Przypominam, że nabożeństwa różańcowe u nas są codziennie po mszy św. o godz. 18.00.
  6. Bóg zapłać za składane ofiary na potrzeby naszej parafii.

 

Close Open