1. W październikowym czasie modlitwy różańcowej, rozważając tajemnice z życia Chrystusa i Matki Bożej, odradzamy i umacniamy naszą wiarę. Niech nie zabraknie osobistego wysiłku w pomnażaniu daru, który otrzymaliśmy na chrzcie św.

Dziś pierwsza niedziela miesiąca, po mszy św. o godz. 12.00 comiesięczne spotkanie Kół Różańcowych z naszej parafii. Po mszy św. o godz. 15.30 spotkanie dzieci klas trzecich, przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Komunii Św. i ich rodziców. Za tydzień, w niedzielę po mszy św. o 15.30 pierwsze spotkanie dzieci klas drugich i ich rodziców. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy.

  1. Tegoroczny październik został ogłoszony przez papieża Franciszka nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Okazją do tego jest 100. rocznica ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.
  2. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych codziennie po mszy św. o godz. 18.00.
  3. Przypominamy wiernym o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego po spełnieniu zwyczajnych warunków, a jednocześnie za pobożne odmówienie części różańca św., w sposób ciągły, z rozważaniem tajemnic różańcowych, w kościele, w kaplicy, w rodzinie albo we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie wiernych, zwłaszcza gdy wiele osób gromadzi się w jakimś szlachetnym celu.
  4. Jutro dzień Matki Bożej Różańcowej – odpust w naszej parafii. Msze św. o godz. 6.00, 8.00, 10.00, 12.00 i msza o godz. 18.00, a po niej różaniec i procesja z racji odpustu. Zapraszamy.
  5. W przyszłą niedzielę Kościół w Polsce będzie obchodzić kolejny Dzień Papieski. Tego dnia przeprowadzimy zbiórkę ofiar na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
  6. Dziś po mszach św. zbierane są ofiary na Dom Samotnej Matki w Ełku. Bóg zapłać ofiarodawcom.