1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny.
  2. Kościół przeżywa dzisiaj również dzień modlitwy w intencji środków społecznego przekazu. Prośmy o rzetelność i poszanowanie chrześcijańskich wartości dla wszystkich pracowników mediów. Zachęcamy do korzystania z szerokiej oferty wydawnictw i mediów katolickich.
  • Dzisiaj na mszy św. o godz. 12.00 gościć będziemy u nas Siostry Benedyktynki, które przybliżą nam postać ks. infułata Antoniego Jagłowskiego, który spoczywa na naszym cmentarzu, a w tym roku przypada 45 – roczn. jego śmierci. Kapłan ten bardzo związany był ze Zgromadzeniem S.S. Benedyktynek. O godz. 11.40 będzie specjalnie przygotowany przez siostry program. Oprócz sióstr we mszy św. uczestniczyć będą członkowie rodziny wspominanego kapłana. Po mszy udamy się też na cmentarz, by odwiedzić jego grób.
  1. W poniedziałek, 16 września, od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu, Godzina Święta, w intencji rodzin naszego miasta. Wracamy po wakacjach do tej comiesięcznej praktyki.
  2. 17 września, we wtorek, w Dzień Sybiraka, kiedy przypada 80 – ta rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę, Zarząd Sybiraków w Augustowie zaprasza na mszę św. na godz. 17.00, w parafii Miłosierdzia Bożego.
  3. Na szczególny dzień modlitwy w intencji dzieci i młodzieży zapraszamy w święto św. Stanisława Kostki w środę 18 września.