Drodzy bracia i siostry,

Kolejnym sakramentem, który dzisiaj omówimy jest sakrament bierzmowania. Wielu przystępujących dzisiaj do tego sakramentu, czyni to nie zastanawiając się co on czyni w naszym życiu. Sakrament bierzmowania nie jest nagrodą, ale jest pomocą w rozeznawaniu i wzrastaniu w wierze. Jest odnalezieniem miejsca w tym planie Pana Boga przygotowanym dla każdego z nas.

       Sakrament ten pomaga nam zaprzyjaźnić się z Duchem Świętym i jest sakramentem z grupy wtajemniczenia. Jak mówi nam Katechizm Kościoła Katolickiego- sakrament ten udoskonala w nas łaskę chrztu świętego, oraz głębiej zakorzenia nas w Synostwie Bożym.

Sakrament bierzmowania jest więc sakramentem umacniającym i podtrzymującym życie w wierze. Wielu z nas często o tym zapomina!

Bierzmowanie, tak jak każdy sakrament, nie jest dziełem ludzi, ale dziełem Boga, który troszczy się o nasze życie, aby nas kształtować na obraz Jego Syna, aby nas uczynić zdolnymi do miłowania, tak, jak On. Bóg czyni to wylewając swego Ducha Świętego, którego działanie przenika całą osobę i całe życie, co ukazuje się w siedmiu darach, na które zawsze wskazywała tradycja, w świetle Pisma Świętego.

Dary Ducha Świętego mają nas uzdolnić do mężnego wyznawania wiary, dać potrzebną siłę:

- Dar Mądrości- pomaga nam w odróżnieniu prawdziwego dobra od zła

- Dar Rozumu- zrozumieć prawdy objawione

- Dar Rady- pomaga nam radzić sobie wśród zagrożeń świata

- Dar Męstwa- daje nam odwagę w  świadczeniu o Jezusie Chrystusie

- Dar Umiejętności- umiejętność patrzenia z perspektywy wieczności na życie

- Dar Pobożności- pomaga nam w rozmiłowaniu się w modlitwie

- Dar Bojaźni Bożej- ,,Ja” boję się obrazić Pana Boga ze względu na miłość do Niego.

Kiedy przyjmujemy w naszym sercu Ducha Świętego i pozwalamy mu działać, to sam Chrystus staje się obecny w nas i przybiera realne kształty w naszym życiu. To On, sam Chrystus będzie się poprzez nas modlił, przebaczał, wlewał nadzieję i pocieszenie, aby służyć naszym braciom, stać się bliskim dla potrzebujących i ostatnich, aby tworzyć komunię, rozsiewać pokój. Pomyślcie jakie to ważne, że przez Ducha Świętego przychodzi sam Chrystus, aby wszystko to czynić pośród nas i dla nas. Dlatego tak ważne jest to, aby dzieci i młodzież otrzymali ten sakrament.

Drodzy bracia i siostry, pamiętajmy, że wszyscy otrzymaliśmy bierzmowanie! Pamiętajmy o tym przede wszystkim, aby dziękować Panu za ten dar, a także, by Go prosić, żeby nam pomógł żyć jako prawdziwi chrześcijanie, zawsze kroczyć z radością Ducha Świętego, który został nam dany.