Drodzy Bracia i Siostry.

Nie tak dawno w naszej gazetce parafialnej mogliśmy przeczytać o postawach i gestach w liturgii. Dzisiaj chcemy zaproponować serię katechez o sakramentach. Myślimy że przydadzą się nam one do chociażby niedzielnych rozważań, ale także nie jednemu z nas pomogą w przygotowaniu się do pełnego uczestnictwa w łączności z Chrystusem.

Dzisiaj zanim omówimy pierwszy sakrament zadajmy sobie pytanie: Co to jest liturgia? Przede wszystkim jest to SPOTKANIE Z KOCHAJĄCYM NAS BOGIEM. LITURGIA TO SZCZYT, ale i ŹRÓDŁO dla każdego z nas. Właśnie poprzez spotkanie z Panem Bogiem dzięki ŁASCE BOŻEJ możemy przystąpić do sakramentów.

Teraz spójrzmy co to jest SAKRAMENT? Jest to widzialny znak niewidzialnej łaski. Widzialny znak – widzimy w czasie chrztu dziecka polanie wodą, w czasie bierzmowania – namaszczenie olejem itd. Niewidzialna łaska – ludzkim okiem nie dostrzegamy darów Pana Boga, których w tym momencie otrzymujemy. Wszystkie sakramenty w kościele  doprowadzają nas do lepszego poznania Chrystusa.

,,Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją” (KKK 1131).

W kościele rozróżniamy trzy wymiary sakramentów:

Wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie, eucharystia

Uzdrowienia: pokuta i pojednanie, namaszczenie chorych

Służebne: kapłaństwo, małżeństwo

Ważne jest, aby nasze przystępowanie do sakramentów było świadome i dobrowolne.

Aby przystąpić do sakramentu ważna jest katecheza. Często nie uświadamiamy sobie jak wielkie dary otrzymujemy od Pana Boga. Często nie wiemy o co prosić Pana Boga poprzez przystąpienie do danego sakramentu.

,,Kościół jest w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego.” (Lumen gentium 1)

Życzymy dobrej lektury i każdego dnia dziękujmy Panu Bogu za dar sakramentów, które już mogliśmy otrzymać.

Ks. Daniel Kowalski