Witamy na stronie Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie

Dzisiaj na mszy św. o godz. 12.00 gościliśmy u nas Siostry Benedyktynki, które przybliżyły nam postać ks. infułata Antoniego Jagłowskiego, który spoczywa na naszym cmentarzu, a w tym roku przypada 45 – roczn. jego śmierci. Kapłan ten bardzo związany był ze Zgromadzeniem S.S. Benedyktynek. O godz. 11.40 odbył się specjalnie przygotowany przez siostry program. Oprócz sióstr we mszy św. uczestniczyli członkowie rodziny wspominanego kapłana. Po mszy udaliśmy się też na cmentarz, by odwiedzić jego grób.

17 września – wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

W tym tygodniu, we wtorek, patronuje nam św. Zygmunt Szczęsny Feliński – założyciel

 Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, które od wielu lat posługują w naszym mieście prowadząc Dom Pomocy Społecznej na ul. 3 Maja. To wielki Polak i wielki święty, dlatego warto go przypomnieć, może poznać - bo przykład jego wiary, umiłowania Kościoła i Ojczyzny zawsze może być inspiracją i zachętą dla każdego z nas.

Jego duchowość była owocem trudnych, czasem wręcz traumatycznych doświadczeń życiowych, np.: aresztowanie i zsyłka jego matki, dramat rodziny, zdanej na łaskę innych po konfiskacie majątku czy wreszcie udział w walkach powstańczych w Wielkopolsce, a także niepewność losu tułacza-emigranta. Arcybiskupem metropolitą warszawskim był zaledwie 16 miesięcy, ale w bardzo trudnej i skomplikowanej rzeczywistości społeczno-politycznej. Zmiana polityki Rosji wobec Królestwa Polskiego sprawiła, że Arcybiskup stał się też bardzo niewygodny dla zaborców. Wezwany do Petersburga opuścił Warszawę 14 czerwca 1863 r. pod eskortą wojskową jako więzień stanu. Skazany na wygnanie w głąb Rosji, spędził w Jarosławiu nad Wołgą 20 lat, jaśniejąc świętością życia, oddany modlitwie, apostolstwu i dziełom miłosierdzia. Abp Feliński zmarł 17 września 1895 r. w Krakowie. Jego proces beatyfikacyjny otworzył kard. Stefan Wyszyński, prymas Polski, w 1965 r. w Warszawie. Jan Paweł II beatyfikował abp. Felińskiego 18 sierpnia 2002 r. w Krakowie. Kanonizował go w Rzymie Benedykt XVI - 11 października 2009 r.

Na koniec krótkiej notatki o św. Zygmuncie Szczęsnym Felińskim podzielę się jedną z jego myśli : „Bez nieograniczonej ufności w Opatrzność niepodobna umiłować krzyża, gdyż tylko niezachwiana wiara, iż Bóg czuwa nad nami i wszystkie wypadki ku zbawieniu naszemu kieruje, może obdarzyć nas wewnętrznym pokojem”

POLSKA POD KRZYŻEM

W sobotę, 14 września 2019 r., w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego stańmy pod KRZYŻEM, aby przepraszać za bluźnierstwa i profanacje, modlić się o nawrócenie, wypraszać moc Ducha Świętego w zachowaniu wiary w naszej Ojczyźnie oraz, aby wszystkie rodziny były silne Bogiem.

Ogólnopolskie uroczystości będą miały miejsce we Włocławku.

Odpowiedzią na te dramatyczne wydarzenia jest modlitewna inicjatywa: „Polska pod Krzyżem”, w którą włącza się diecezja ełcka, a także nasza parafia.

15.00- koronka do Miłosierdzia Bożego (przy krzyżu misyjnym)
15.15 - Droga Krzyżowa
17.30 - Różaniec (tajemnice bolesne)

Ruch Światło-Życie - ,,Domowy Kościół" 

propozycja wspólnoty dla małżeństw

Może formacja w tej wspólnocie będzie dla Ciebie okazją do pogłębienia wiary i nawiązania żywej relacji z Jezusem.

Czas na działanie❗️Czas na WSPÓLNOTĘ ❗️

Opiekę nad kręgami Domowego Kościoła w naszej parafii sprawuje ks. Daniel Kowalski - więcej informacji u niego.

https://www.youtube.com/watch?v=la7zPdb4aKM

,,Equipes Notre Dame"
propozycja wspólnoty dla małżeństw

Wspólnota ta stanowi ruch duchowości małżeńskiej powstały po to, aby odpowiedzieć na wymagania chrześcijańskich par pragnących w pełni przeżywać swoje życie małżeńskie na bazie sakramentu małżeństwa.Członkami END są chrześcijanie, których łączy Sakrament Małżeństwa, a ich małżeństwo uznane jest przez Kościół, i którzy wyrażają wolę przynależenia do ruchu, zgadzają się na uczestnictwo w życiu wspólnotowym ekipy i ruchu. Pragną być wiernymi duchowi Equipes Notre Dame i wprowadzać w życie metody ruchu. Ruch pomaga małżonkom, którzy w nim uczestniczą, być aktywnymi w Kościele i świecie. Misja Equipes Notre Dame (END) jest specyficzna i bezpośrednia: pomagać parom małżeńskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.  Jednocześnie ich celem jest: głosić światu wartość małżeństwa chrześcijańskiego poprzez słowo i świadectwo życia.

Przy naszej parafii są 3 wspólnoty ,,Equipes Notre Dame" , duchowymi opiekunami są: Ks. Proboszcz, Ks. Marian Szewczyk i Ks. Daniel Kowalski - u nich można zaczerpnąć więcej informacji.

Poniżej, krótki film opowiadający o tej formacji małżeńskiej.

Zapraszamy

https://www.youtube.com/watch?v=C9CtHgVTI08

Close Open