Modlitwa do św. Antoniego

Módlmy się najmilsi serdecznie do Boga Miłosiernego, aby przez pośrednictwo umiłowanego swego sługi świętego Antoniego, raczył wysłuchać próśb tych wszystkich osób, które Mu w dzisiejszej Mszy św. swoje sprawy powierzają z miłością i wiarą.

Módlmy się najpierw w intencji osób chorych, którym sił nie staje do znoszenia po Bożemu cierpień, których życie i zdrowie potrzebne jest jeszcze im samym i dla osób im najbliższych.

Módlmy się za staruszków, dla których starość ich staje się trudna, bolesna, nieraz opuszczona i nieszczęśliwa. Módlmy się zwłaszcza za dusze złożone niemocą duchową. Niech do nich trafi jak najprędzej łaska Boża głębokiej wiary, serdecznej do Boga miłości i poprawy życia.

 

Ojcze nasz.....Zdrowaś Maryjo.....Chwała Ojcu.....

 

K. Św. Antoni Padewski.

W. Proś Boga za nami, proś Boga za nami.

 

Módlmy się razem z tymi, którzy w dzisiejszym nabożeństwie pragną polecić Bogu sprawy i kłopoty swojej rodziny. Niech do ich domów wróci pokój Boży, zgoda i miłość i tak potrzebne łaski dla Ojca domu, dla Matki tej rodziny, dla dzieci. Niech jedni dla drugich będą nie tylko cierpliwsi, niech wśród nich panuje nie tylko wzajemny szacunek, wspólna pomoc i praca, ale niech tam panuje zawsze miłość serdeczna. Niech każde nieszczęście ten dom omija.

 

Ojcze nasz.....Zdrowaś Maryjo......Chwała Ojcu......

 

K. Św. Antoni Padewski.

W. Proś Bogacza nami, Boga za nami.

 

Módlmy się w intencji tych wszystkich, którzy w dzisiejszym nabożeństwie polecają wstawiennictwu Św. Antoniego sprawy warunków materialnych, o ich poprawę. A więc w intencji tych, którym bieda zbytnio już dokucza, którym brak środków na najpotrzebniejsze rzeczy, którym i zimno i głodno bywa, którzy ponieśli lub ponoszą duże straty, którym nieszczęście zagraża. Niech i im Dobry Bóg da siły, umiejętność i łaskę ułożenia sobie piękniej i szczęśliwiej życia.

 

Ojcze nasz.... Zdrowaś Maryjo.... Chwała Ojcu....

 

K. Św. Antoni Padewski.

W. Proś Boga za nami, proś Boga za nami.

 

Pomódlmy się wreszcie i za tych czcicieli Św. Antoniego, którzy już od nas odeszli do wieczności i tam po tamtej stronie życia oczekują jeszcze Miłosierdzia u wrót Bożego Królestwa.

 

Wieczny Odpoczynek racz im dać Panie / 3 x

 

K. Św. Antoni Padewski.

W. Proś Boga za Boga za nami.