Myśli Św. Ojca Pio

 

Nie trać nadziei, gdyż Jezus jest z tobą. Jeżeli będziesz otwarty na jego działanie, to z pewnością Go spotkasz.

 

  • Otwórz przed Bogiem swoje serce, pozostawiając Mu swobodę działania, gdyż żaden inny ojciec nie potrafi kochać tak jak On.

 

Gdy Bóg poddaje nas próbie krzyża i cierpienia, w głębi duszy daje promyk światła, który pomaga zobaczyć Jego bezgraniczną dobroć i zachować ufność.

 

Gdy z łagodnością poddasz się Bożemu działaniu, to nie zabraknie ci Jego łaski.

 

Kto nie rozmyśla, podobny jest do człowieka, który nigdy nie przegląda się w lustrze.

 

Nigdy nie trać odwagi. Pan zawsze jest z tobą, gotowy do wysłuchania nawet najskrytszych pragnień.

 

Pozwól, aby Duch Święty działał w tobie. On jest mądry, słodki i dyskretny.

 

Tylko Bóg jest łaską, najwspanialszym słońcem. Wszystko inne  nie ma żadnego znaczenia.

 

Nigdy nie rozpoczynaj pracy, nie pomyślawszy wpierw o Bogu. 

 

Pan cię prowadzi i kieruje twoimi krokami, chroniąc przed upadkiem.

 

Gorąca i szczera modlitwa przenika niebo i ma za sobą Bożą obietnicę.

 

W  najmniej niespodziewanym momencie Bóg sprawi, że w ciemnościach zaświeci światło.

 

Nie lękaj się i pozwól, aby pragnienie niosło cię ku Jezusowi, a Jego miłość prowadziła.